Přehled kroužků

Angličtina: 

úterý – 1.skupina: 11.45 – 12.20 hod

úterý – 2.skupina: 12.20 – 12.55 hod

Výtvarný kroužek: 

pondělí 14.30 – 16.00hod

Keramika:

pátek 12.30 – 13.30 hod

Taneční kroužek:

středa 13.00 – 14.00 hod

Dramatický kroužek: 

sudé  středy 14.00 – 15.00 hod

Logopedický kroužek:

sudé středy 13.00 – 14.00 hod