1. PRO RODIČE

14.10.2019: 

- Sběr papíru: celkem 839kg za třídu. Děkuji za spolupráci! Za peníze za sběr budou zakoupeny čtvrtky, kancelářské papíry a kreslící papíry.

10.10.2019:

- Včera jsem zapomněla zmínit, že se snižuje počet domácích úkolů na minimum:) Vím, že minulý měsíc byl na přípravu do školy pro děti i pro rodiče náročný, ale vyplatilo se nám to! Děkuji za spolupráci!

- Kroužek keramiky se časově prodloužil: 14.00 – 15.30hod

9.10.2019: 

- Zítra jdeme plavat. Děti by si měly samy připravit tašku na plavání, aby věděly, co v ní je:) Mohou si vzít s sebou peníze (mohou si však něco koupit tentokrát jen ve vstupní hale). Cukrárnu mohou navštívit zase až příští týden.

- Upozornění od paní ekonomky: Tři děti nemají zaplacené pracovní sešity a učebnice 721Kč

- Hledáme novou paní na úklid. Oslovte, prosím, také babičky, tety, známé… Jedná se o úklid tříd 1. stupně, 4 hodiny denně, 120Kč / hod. Pokud byste o někom věděli, prosím, pošlete mi email. Děkuji!

- Děti, které byly dnes na výletě, si doplní učivo – sekce pro nemocné

DŮLEŽITÉ: K dnešnímu dni se nám podařilo dohnat učivo, které se o prázdninách z dětských hlaviček odstěhovalo. Postupně začínáme přidávat nové učivo – přepis textu, opis textu, abeceda, nauka o větách, přechod přes desítku. Učivo začíná být náročnější a základem pro získávání nových znalostí je: UMĚT SČÍTAT A ODČÍTAT ZPAMĚTI DO DESETI A UMĚT SOUVISLE PŘEČÍST TEXT. Pokud jedna z těchto dovedností chybí, nebude v silách dítěte samostatně pracovat a dávat si do souvislostí nové učivo. Rodiče, jejichž dítě má problémy v jedné z těchto dvou oblastí, budou do pátku informováni emailem. Čtení je základem pro práci ve všech naukových předmětech.

Známky ze čtení:

1 – čtení odpovídá čtenářským schopnostem, které mají děti v tomto období mít

2 – čtení má ještě rezervy, které se dají dohnat pravidelným každodenním čtením

3 – čtení má značné rezervy, které je nutné konzultovat s třídní učitelkou

 

8.10.2019: 

- 9.10.2019 sběr papíru (počet kg děti přinesou na papíře)

- Zítra jede skoro polovina dětí na výlet se školní družinou. Ostatní děti se učí ve škole podle rozvrhu. Děti, které jedou na výlet, si učivo doplní odpoledne doma – bude zapsáno v sekci pro nemocné. Zítra nebude domácí úkol.

- Kroužek angličtiny zítra neodpadá, děti, které pojedou na výlet si doma doplní do příští hodiny následující stránku v pracovním sešitě angličtiny.

- Paní učitelka Literová vzkazuje, že dvě děti nemají ještě k dnešnímu dni zaplacený kroužek angličtiny 1000 Kč za pololetí!

- Přibývá nám ve třídě situací, kdy děti neví, zda se účastní pořádaného výletu nebo nějakého kroužku. Rodiče se doma rozhodnou pro výlet, vyplní přihlášku, ale dítě o tom neví. Další situace: Pro dítě si přijde lektorka nějakého kroužku, protože ho rodiče přihlásili a ono pláče, že nepůjde, protože o tom neví. Pokud se pro něco rozhodnete, oznamte to i svému dítěti, aby nedocházelo k nedorozuměním. Stejná situace je, když dětem zabalíte do tašky pomůcky, nebo oblečení – pokud dítě neví, že mu něco do tašky dáváte, nabízí to ostatním s tím, že to jeho není.

4.10.2019: 

Nařízení vedení školy

Od pondělí rodiče nevstupují do budovy, čekají na svoje děti venku. Pokud jsou děti domů samy, musí být v notýsku slovo „SÁM/SAMA“. Pokud mají děti od rodičů napsané odchodové hodiny, bude dítě pouštěno podle odchodových hodin. Děti ze družiny budou vychovatelky předávat rodičům před budovou.

Vzkaz od vedení školy

obrátila se na nás studentka MU Brno, pedagogická fakulta , se žádostí o umožnění praxe. Nabízí pomoc a doučování pro žáky naší školy. Její služba je bezplatná. V případě zájmu ji kontaktujte na tel. čísle 775200433.

3.10.2019: 

- v šatně zůstal černý sprchový gel Nivea (pokud bude někomu chybět, bude ve třídě)

- dnes jsme v ČJ PS zkoušeli na známku cv. 4 na straně 14 – někomu se povedlo, někomu ne. Řazení slov podle abecedy se učíme už 10 dní. Pokud někomu řazení nejde, musí natrénovat doma.

1.10.2019

- tento čtvrtek si mohou děti vzít na plavání peníze a něco si koupit ve vstupní hale do bazénu. Vzhledem k vysokému počtu dětí, se budou jednotlivé třídy po týdnu střídat. Záleží na rodičích, kolik peněz dětem dají…

- děti by neměly na plavání nosit hodinky, náramky, dlouhé náušnice, řetízky atd. Prosím, maminky, aby udělaly holčičkám na plavání drdol – lépe se nám nasazuje čepice a vlasy jsou  chráněné před namočením. Hodně nám to pomůže obzvlášť v zimních měsících.

27.9.2019

DŮLEŽITÉ!!!

Vážení rodiče, ve škole budou od pondělí probíhat velké stavební úpravy až do prosince: bude se dělat nové WC v 1.patře pro dívky, výtah a nová třída biologie. Vzhledem k velkým stavebním úpravám bude i velké omezení pohybu kolem školy a ve škole. Od pondělí 30.září budou děti chodit do školy pouze předním hlavním vchodem. Zadní vchod do suterénu bude zavřený.  V listopadu bude kvůli stavebním úpravám ředitelské volno, zatím ale termíny nevíme. V době ředitelského volna bude fungovat školní družina.

Od úterý 1.10.2019 si děti připravují tašku podle rozvrhu samy – učebnice i penál. Pokud dětem budou chybět učebnice, bude to jejich zodpovědnost, ne zodpovědnost rodičů. Některým dětem stále něco chybí a nemohou s námi pracovat. Vymlouvají se na to, že maminka jim to do tašky nedala. Pokud od úterý bude někomu něco v tašce chybět, napíšeme čárku na seznam. Za tři čárky bude zapsána poznámka do ŽK za neustálé zapomínání a nepřipravenost na vyučování.

Podobně to funguje i s porušováním třídních pravidel při vyučování. Po zapsání třech čárek, dostává dítě do ŽK poznámku za nevhodné chování. Pokud se projeví nevhodné, obtěžující nebo agresivní chování o přestávkách, na obědě nebo ve družině, bude poznámka zapsána do ŽK  nebo do družinového notýsku hned. Děti, které budou mít za nevhodné chování více jak tři poznámky (at´už v ŽK nebo ve družinovém notýsku), se nemohou zúčastnit výběrových výletů.

-1.10.2019 (2.vyučovací hodinu) – projekt Kočičí zahrada – pokračování projektu pod vedením školní psycholožky

- 15.11. 2019 bude školní projektový den

- v pondělí budu zkoušet abecedu (úkol byl zadán už v 24.9.2019)

 

26.9.2019: 

- Metodické doporučení: v tuto chvíli už by všechny děti měly umět sčítat i odčítat do deseti pamětně, tzn. bez používání prstů. Pokud zjistíte, že Vaše dítě potřebuje prsty, každý den s dětmi počítejte, aby co nejdříve dohnaly ostatní spolužáky.

25.9.2019: 

-prosím, rodiče o podepisování domácích úkolů

-několik dětí stále nemá 3 sešity č. 512 s pomocnými linkami na počáteční psaní ve 2.třídě,prosím o jejich zakoupení (děti vědí, komu chybí)

- paní učitelka Literová připomíná, že dosud někteří rodiče nezaplatili kroužek angličtiny na  1.pololetí

24.9.2019:

- domácí úkoly mají děti někdy v učebnicích označené, někdy ne. Pokud je úkol jasný, děti si ho označí. Ostatní domácí úkoly si rozmýšlím až po vyučování, až v době, kdy vím, co všechno jsme za den zvládli udělat. Rozhodující je počet úkolů napsaných na webových stránkách.

- zápis domácích úkolů do úkolníčků zatím není možný vzhledem k tomu, že každé dítě potřebuje na zapsání jinou časovou dotaci – někomu stačí 5 minut, jiný na to potřebuje 20 minut. Zapisování úkolů na webové stránky nám v hodinách ušetří spoustu minut ve vyučovacích hodinách k procvičování učiva.

23.9.2019: 

- Kroužek výtvarné výchovy: 300Kč za pololetí

-Kroužek keramiky: 1000Kč za celý rok

Pokud budete mít zájem o kroužek výtvarné výchovy nebo keramiky (obojí vede paní Nobilisová), napište do notýsku. Děkuji

- Děti, které se nenaučily básničku, budou vyzkoušené zítra! (úkol naučit se básničku měly děti zapsaný v domácích úkolech už 17.9.2019, aby měly dostatek času na naučení)

20.9.2019:

DŮLEŽITÉ!

KONZULTAČNÍ HODINY: pátek 12.45 – 13.45 hod

Na každou konzultační hodinu je třeba se předem ohlásit. Princip je stejný jako minulý rok – pokud se mnou potřebují rodiče mluvit a nemohou se dostavit v konzultační hodinu, domluví si schůzku na jiný den. Pokud děti dostanou do ŽK nebo do notýsku poznámku ze školy nebo ze školní družiny týkající se nevhodného chování, je na rodičích, zda budou mít zájem a přijdou se do školy informovat na situaci vedoucí k napsání poznámky. Rodičům budu volat jen ve vážných případech. Všichni máte můj email – na emailové zprávy budu odpovídat pouze v pracovní době 7.30 hod – 15.00hod. Minulý rok jsem si zvala rodiče, abychom si popovídali o prospěchu a chování dětí – tento rok bude změna: Nechávám to zcela na rodičích, zda se za mnou zastaví a projeví o informace zájem. Mohu doporučit pravidelné sledování našich třídních webových stránek – zde je vše, co potřebujete vědět. Webové stránky má i naše škola, kde najdete i družinu, angličtinu, články z akcí, obědy atd..

Omlouvání dětí je stejné jako minulý rok: pokud bude absence náhlá ze dne na den, rodiče volají ráno do sborovny a svoje dítě omluví u jakéhokoliv pedagoga, který telefon zvedne. Pokud bude absence plánovaná, můžete napsat předem do notýsku nebo do emailu. Po nemoci nebo návštěvě lékaře musí být omluvenka v žákovské knížce – po příchodu do školy mi děti samy omluvenku předloží k  podepsání.

Obědy jsou nahlášené na celý rok dopředu. Pokud dítě onemocní, je na rodičích, aby obědy odhlásili. Pokud jede třída na výlet, oběd dětem odhlašuje třídní učitelka.

Pokud budete mít dotazy na fungování a organizaci jakéhokoliv kroužku, kontaktujte přímo vedoucí kroužku (emailové adresy byste měli najít na školním webu).

Známkování: V září budou v ŽK jen jedničky, smajlíci smějící se (malé chyby), smajlíci mračící se (mnoho chyb). Smějící se smajlíci za práci v hodině = pochvala.

Děti mají výjimečně úkol na víkend, protože včera byl den bez úkolu.

 

19.9.2019:

- Vážení rodiče, zplnomocnění, které jsem včera poslala, sestavil lektor, který se zabývá touto právnickou tématikou. Chápu rodiče, kteří zplnomocnění nepodepsali. Zplnomocnění napsané být musí kvůli výletům a exkurzím. Zkusíme text upravit tak, aby byl srozumitelnější a poslat Vám ho znovu.

- ještě přibylo několik kroužků – upravuji jejich přehled:

ROZPIS KROUŽKŮ:

Sportuj ve škole PO: 13.45 – 14.30 hod (2 skupiny)

Keramika PO: 14-14.45 hod

Výtvarná výchova ÚT: 13.30-14.45hod

Logopedický kroužek ÚT: 13.00-14.00 (liché týdny)

Dramatický kroužek ÚT: 14.00-15.00 (liché týdny)

Angličtina ST: 12.30 – 13.15 hod

Tanečky ST: 13.00 – 14.00 hod (paní učitelka Kořínková si popř. děti vyzvedne po kroužku angličtiny). Nabídku na kroužek bude paní učitelka teprve posílat.

Badatelský kroužek ST : 14 – 15.30 hod

Čtenářský kroužek ČT: 14.00 – 15.30 hod

Sborový zpěv PÁ: 12.45 – 13.45 hod

18.9.2019

- zítra jedeme na plavání, s sebou: igelitovou tašku, plavky, mýdlo, ručník, holky koupací čepici

- děti si připraví na zítra učebnice na 1. hodinu, na 2. hodinu a na 4. hodinu (tzn. ČJ, M, ČJ – čítanka a Jsem čtenář). Aktovku si děti nechají při odjezdu v šatně, s sebou si na plavání berou jen igelitovou tašku s věcmi na plavání.

- děti, které do zítra nepřinesou potvrzení od lékaře, že se mohou zúčastnit plaveckého výcviku, budou muset zůstat ve 4.třídě.

- každé úterý budeme chodit na oběd už v 11.35hod a potom se budeme vracet ještě na 5.hodinu HV (tohle řešení je nutné z důvodu velkého počtu tříd na obědě). Děti budou v úterý končit přesně ve 12.30hod a už budou i po obědě.

- děkujeme mamince Vládi Hrbka za čtvrtky a barevné papíry!

- kroužek angličtiny: paní učitelka Literová vzkazuje, že učebnice bude stát jen 95Kč – děti přinesou peníze do školy zítra. Dnes dvě děti nepřišly na kroužek angličtiny, i když jsou přihlášené (Němečková, Soukenka) – pokud nebudou chodit na kroužek, napište vzkaz pro paní učitelku Literovou do notýsku.

17.9.2019

- kroužek Sportuj ve škole – přihlášené děti budou rozděleny do 2 skupin:

1.skupina bude chodit 1.pololetí: Hrbek, Soukenka, Dvořák, Horyna, Bednářová, Kudrnová, Benešová

2.skupina bude chodit až ve 2.pololetí: Rauch, Ledr, Valenta, Všetečka, Novák, Fabiánová, Herčíková, Kalabisová

 

Informace od paní Kubelkové:

od pondělí 16.9. začíná pravidelné cvičení dětí v místní Sokolovně.

Začíná se cvičit na 2 party:

 - od 16hod do 17hod. předškoláci a mladší děti (pohybové hry a hrátky..)

- od 17hod. do 18hod. školáci  (všestran.pohyb.rozvoj, gymnastika, cvičení na nářadí)

cvičitelka: Věra Zuzová

12.9.2019

- domluvila jsem se s dětmi, že si budou připravovat tašku podle rozvrhu úplně samy, aby natrénovaly samostatnost a odpovědnost. Rodiče mohou jen zkontrolovat, jestli si do tašky daly vše, co je na daný den potřeba

- ještě jednou, prosím, o viditelné podepsání učebnic (na titulní stranu třeba samolepku na obal)

- každodenní čtení platí i o víkendu (pohádky, říkadla, příběhy s dětským hrdinou, apod.)

- zítra je projektový den!

- mám v plánu s dětmi vyrazit několikrát za zimu na bruslení. Odjížděli bychom už ale v 7.15hod autobusem z náměstí. Pokud by někdo z rodičů neměl zájem ať už z důvodu brzkého vstávání nebo z důvodu bezpečnosti, napište mi, prosím, email. Pokud mail nenapíšete, beru to jako Váš souhlas s bruslením.

-v průběhu roku pojedeme na několik výletů nebo uskutečníme několik zajímavých akcí. Výlety a akce budou „výběrové“ tzn. že nepojedou děti, které mají v průběhu školního roku velké problémy s nevhodným chováním (porušování školního řádu, porušování třídních pravidel, provokace učitelů, ubližování spolužákům, agresivita vůči okolí, apod. ) Žáci, kteří na výlety nepojedou, se budou učit v jiné třídě.

- děti si domů nesou nabídku knih z nakl. Fragment. Pokud si vyberete nějaký titul, pošlete vyplněnou poslední stránku zpět. Peníze bude paní učitelka Bendová vybírat až v době, kdy dopravce knížky do školy přiveze.

11.9.2019

- děti mají v ŽK vložené dva lístečky: Sdělení o seznámení se školním řádem a seznam učebnic. Sdělení o tom, že jste si přečetli školní řád, prosím, podepište a pošlete zpět do školy. Ve školním řádu jsou změny, určitě do něj nahlédněte.

- vyplňte, prosím, ŽK na úvodní straně včetně učitelky a ředitelky: Mgr. Šárka Kolářová, Mgr. Štěpánka Hanzlová

- platba za učebnice a pracovní sešity se posílá na stejný účet jako minulý rok do konce září (čísla účtů jste dostali na začátku září)

- další platba bude do třídního fondu 500Kč, kterou je třeba zaplatit do 10.10.2019 (vyúčtování kolik dětem zbylo z minulého roku pošlu v následujícím týdnu do mailu)

- kroužky ještě neplaťte, udělám Vám do pondělí přehled kroužků, abyste si mohli vybrat dny a hodiny, které se Vám hodí. Zatím se několik kroužků kryje, zkusíme to ještě vyřešit. Některé kroužky mají omezený počet míst.

METODICKÉ DOPORUČENÍ: prosím, rodiče, aby dohlédli u dětí na pravidelné každodenní čtení (to nebude v domácích úkolech). Po velkých prázdninách máme krizový návrat do „starých kolejí“, někteří žáci zapomněli počítat, někteří žáci znovu slabikují, někteří žáci mají potíže s vybavováním tvaru písmen, jiní už se nedokáží ani podepsat. Děti, které se vracely pravidelně o prázdninách k učení, mají tento měsíc vyhráno. Vzhledem k dlouhému výpadku učiva, které u některých jak říkáme „odcestovalo na dovolenou“, budeme mít celý měsíc tzv. rozjezdový – budu dávat pouze jedničky, ostatní známky zatím vynechám a budu jen vyznačovat chyby v samostatné práci. Pravidelně kontrolujte pracovní sešity a pokud uvidíte více chyb, hodně s dětmi procvičujte, aby se zase co nejrychleji dostaly do tempa. Úmyslně dávám i více domácích úkolů, abychom děti dostali společnými silami zpět na skvělou úroveň, jakou měly na konci školního roku. Každý domácí úkol, který děti udělají, společně zkontrolujte a pokud uvidíte chybu, děti si ji samy musí najít a opravit.

- zasedací pořádek ještě není konečný, stále přesazujeme podle velikosti, podle brýlí, atd.

PROSBA: prosím, rodiče, aby byli trpěliví a nezasypávali mě maily už od prvního školního dne.  Vše důležité bude na našich třídních stránkách postupně. Není možné, abych Vám všechny informace sdělila hned první týden v září. Celý měsíc ve školství dochází k různým změnám pracovním i organizačním. I já čekám na různé informace od vedení školy a takové informace neurychlím. Snažím se Vám psát vše, co zrovna v daný den s jistotou vím. Pokud jsem dosud nenapsala, kolik korun se platí za pracovní sešity, nebo do fondu, tak to nebylo důležité. Dejte nám všem čas, aby se vše usadilo a upřesnilo. Děkuji!

10.9.2019

- pan učitel Hošek posílá nabídku na hodinu TV s názvem Sportuj ve škole

- na úterní hodiny TV děti nesmí mít na sobě hodinky, řetízky, prstýnky, náramky, dlouhé náušnice. Prosím, aby holčičky, které mají dlouhé vlasy, nosily na TV gumičku. Děkuji

-děti si na každý den doma připraví penál – dle potřeby ořežou pastelky a tužky

- v pátek 13.9.2019 bude projektový den „Den s kamarády“ – naše třída se společně se 7.třídou vypraví za dobrodružstvím. Sejdeme se v 7.45hod před školou. Děti, které budou ve družině, přivede paní vychovatelka. S sebou batůžek, svačinu, pití, popř. kapesník. Na oběd už budeme zpět ve škole.

- vyučování končí každý den podle rozvrhu a potom teprve jdeme na oběd. Jen v první třídě jsme byli VIP a chodili na obědy dříve:) Počítejte s tím, že na obědě se sejdou třeba čtyři třídy najednou, proto bude dětem trvat delší dobu, než se naobědvají.

9.9.2019

- některým dětem dnes chyběla polovina učebnic. Rozpis učebnic na každý den, jsem psala na stránky už v pátek odpoledne s názvem Organizace rozvrhu hodin od pondělí (modrý nadpis).

- DŮLEŽITÉ: na kurz plavání, který začíná 19.září je potřeba potvrzení od lékaře, že se dítě může plaveckého kurzu zúčastnit

- od dnešního dne budou zapsané na stránkách domácí úkoly 

 

6.9.2019

- Vážení rodiče, nevím, zda jste všichni stačili přečíst upozornění, raději posílám ještě jednou: Čtenářský kroužek, který je v rámci družiny, bude mít změnu času. Paní vychovatelka nevěděla, že budeme jezdit na plavání. Proto opravuje čas kroužku: každý čtvrtek od 14.00hod (po příjezdu z plavání). Zatím platí jen pro 1.pololetí.

- děti, které projevily zájem, nesou domů nabídku pěveckého kroužku a kroužku badatelského. Děti, které dnes ve škole nebyly, si mohou u mě vyzvednout přihlášky v pondělí.

- pokud napíšete svoje dítě na některý z kroužků a později si to rozmyslíte, napište, prosím, změnu do notýsku

- Vzkaz ze školní družiny: Pokud rodiče napsali na přihlášku do družiny odchodové hodiny, bude dítě pouštěno pouze v časy Vámi napsané. Pokud bude některý den změna, musí být napsaná v notýsku pro školní družinu. Pokud změna zapsaná v notýsku nebude a děti pouze slovně nahlásí, že jdou domů v jinou hodinu, nemohou družinu opustit a musí počkat až do Vámi psané odchodové hodiny. Paní vychovatelky tímto rozhodnutím chrání sebe i Vaše děti. Některé děti si začali „vymýšlet, že jdou domů dřív“ …

Organizace rozvrhu hodin od pondělí:

První hodiny je psaná zkratka ČJ – na tuto hodinu budou mít vždy děti v tašce Český jazyk 2 učebnici, Český jazyk 2 pracovní sešit a Písanku

Druhé hodiny je psaná zkratka M – na tuto hodinu budou mít vždy děti Matýskovu matematiku a Procvičujeme s Matýskem

Hodiny ČJ, které jsou psané 3. nebo 4. hodinu jsou čtenářské – děti budou nosit Čítanku a pracovní sešit Já čtenář

Páteční hodina ČSP – v rámci této hodiny budeme číst školní četbu ze školní knihovny

Na hodiny Prv – budou děti nosit učebnici i pracovní sešit

 

Aby děti neměly tak těžkou tašku, budou někdy pracovní sešity nebo učebnice zůstávat ve škole…

Od pondělí budou děti dostávat úkol každý den kromě víkendu.

5.9.2019

- Děti, které se přihlásily na kroužek angličtiny ještě dnes, paní učitelka Literová zapsala také. Paní učitelka Literová zkusí kroužek angličtiny vést i s tak vysokým počtem žáků, ale vzkazuje rodičům: Pokud budou někteří žáci kroužek angličtiny narušovat svým nevhodným chováním, na konci prvního pololetí budou vyloučeni.

- Děti si domů nesou nový rozvrh hodin (je vložen v ŽK) – nový rozvrh platí od pondělí.

- Na pátek si děti připraví tašku podle současného rozvrhu. Stejně tak, jak jsem psala na středu: Český jazyk učebnice, Český jazyk prac. sešit, Matýskova matematika a procvičování s Matýskem. K tomu navíc ještě Jsem čtenář 1.

Ostatní učebnice a pracovní sešity včetně písanky budou děti potřebovat až od příštího týdně. Jaké učebnice budou patřit k jednotlivým hodinám rozepíšu zítra.

- Zkratky v rozvrhu hodin zůstávají úplně stejné jako minulý rok: ČJ – český jazyk, M – matematika, Prv – prvouka, TV – tělesná výchova, Hv – hudební výchova, Vv – výtvarná výchova, PČ – pracovní činnosti, Čsp – čtení s porozuměním.

- děti mají v ŽK vložené magnetické dopočítadlo. Dopočítadlo prosím rozstříhejte a vložte do nějakých desek nebo euroobalu. Ideální jsou malé desky na patentku, ale nejsou povinné. Děti si přinesou dopočítadlo v pondělí.  Jak vypadá rozstříhané dopočítadlo a jak se s ním pracuje najdete na této webové stránce:

http://www.matyskova-matematika.cz/magneticke-dopocitadlo/

(Pokud budete chtít nechat okolo číselné osy bílé okraje, aby byla vyšší, můžete, je to na Vás)

- na pondělí si děti zase přinesou popisovací tabulku s fixou, kterou používaly v 1.třídě

- zatím je dán jen termín kroužku angličtiny, ostatní kroužky jsou v řešení. Ostatní kroužky, které budou schváleny,  začínají až od října.

 

4.9.2019

- děti, které dnes přinesly v notýsku souhlas s kroužkem angličtiny, si paní učitelka Literová zapsala. Děti budou potřebovat na angličtinu pracovní sešity, které už má paní učitelka připravené (cena sešitu je přibližně 150Kč). Peníze bude paní učitelka vybírat hotově až na hodině angličtiny.

- na zítra si děti připraví tašku podle rozvrhu

- paní ředitelka mě požádala o změnu v rozvrhu hodin z důvodu organizace cizích jazyků. Proto dostanou zítra děti rozvrh hodin nový, který bude platný od pondělí po celý rok.

Upozornění: dnes některé děti, které projevily zájem, dostaly od paní vychovatelky Jirušové nabídku čtenářského kroužku, který je v rámci družiny. Paní vychovatelka nevěděla, že budeme jezdit na plavání. Proto opravuje čas kroužku: od 14.00hod (po příjezdu z plavání).

3.9.2019

- prosím o postupné obalení pracovních sešitů a učebnic a také o jejich viditelné podepsání (nalepte třeba samolepku se jménem  na igelitový obal).

- učebnice Čítanka pro 2. ročník a Já a můj svět prvouka pro 2.ročník: Budou zůstávat na konci školního roku pro další třídu (tyto dvě učebnice rodiče nebudou platit). Tyto učebnice, prosím, podepište i vzadu na předposlední straně do tabulky, která je k tomu určená.

- do pátku, prosím, nadepsat sešity podle zadání, které jsem posílala v červnu (viz. seznam pomůcek pro 2.třídu). Většina dětí odevzdala už dnes.

- zítra už se učíme podle rozvrhu hodin (učebnice a pracovní sešity, které ve středu nepotřebujeme, si děti nechají doma). Děti budou mít v tašce: Český jazyk 2 učebnice, Český jazyk 2 pracovní sešit, Matýskova matematika  4.díl, Procvičujeme s Matýskem, Já a můj svět učebnice a Já a můj svět pracovní sešit.

- paní hospodářka prosí o vyplnění přihlášky ke stravování

- pokud budete mít zájem o kroužek anglického jazyka, prosím, zapište na zítra do notýsků určených na úkoly. Kroužek začíná 18.září 2019.

- všechny pomůcky by měly být podepsané, aby nedocházelo k dohadování mezi dětmi (včetně pravítek)

 

30.8.2019 

Organizace školního roku 2019/2020

Pondělí -  v 7.45hod bude před školou jako každý rok vítání nových prvňáčků. Po úvodním slavnostním obřadu, půjdou děti 2.ročníku do třídy (je stejná jako v loni – jen má novou výmalbu) a rodiče počkají na chodbě.  Ve třídě se pozdravíme, prohlédneme si nové učebnice, děti si vezmou rozvrh hodin a potom odcházejí domů (cca 20  minut).

Úterý  až pátek – děti budou mít 4 vyučovací hodiny. V úterý si přinesou: aktovku s penálem, ručník, kufřík. Cvičební úbor stačí donést ve čtvrtek.

Od 19.září budeme jezdit na plavání každý čtvrtek až do 13.února. Budeme chodit na obědy už v 11 hodin a potom pojedeme autobusem do Kolína na plavání. Vracet se budeme přibližně ve 14 hod.  Pokud bude mít někdo z dětí potvrzení od lékaře, že se nemůže účastnit plaveckého kurzu, bude zůstávat v 1.třídě.

2.třída má celkem 21 hodin týdně, to je o jednu hodinu více než minulý školní rok. Od 9.9.2019 budou mít úterý 5 vyučovacích hodin (tj. do 12.30hod).

Kroužky: Zatím je znám jen termín kroužku Angličtiny – kroužek povede pro 2.třídu paní učitelka Alena Literová každou středu od 12.30 do 13.15 hod.  Platba 1000Kč za pololetí.

Do pomůcek pro druháčky jsem psala, abyste zakoupili sešity č. 512. Tyto sešity jsou dvojího druhu – s pomocnými linkami nebo bez linek. Budu radši, když na začátku roku budou alespoň dva s pomocnými linkami. Dětem bude trvat delší dobu, než zase písmo srovnají tak, jak má být. Pokud už jste nakoupili bez pomocných linek, nebojte, my je časem také využijeme. Děkuji za pochopení :)

Sešity stačí přinést do konce příštího týdne.

!!!Obědy na nový školní rok nejsou přihlášené. Rodiče si od pondělí 2.9.2019 mohou pro své dítě přihlásit obědy telefonicky, osobní návštěvou paní hospodářky nebo  emailem.

Nový školní rok 2019/2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ!!!

 • ZÍTRA tj. 29.6.2019 budou děti ve škole jen 20 minut! Dnes jsme museli třídu vyklidit kvůli malování. Potom odcházejí domů nebo do družiny. Děti družinové budou mít oběd, ostatní si oběd odhlašte. Nezapomeňte vzít domů zítra bačkory. Děti si přinesou desky na vysvědčení.
 • Vážení rodiče, jsme na konci školního roku. Zvládli jsme celý obsah učiva 1.ročníku. Dokonce jsme navíc skoro dokončili Slabikář 3.díl. Tento díl je pouze výběrový a záleží na složení třídy. Některé třídy se ke 3.dílu vůbec nedostanou. Vaše děti byly tak šikovné, že jsme se do něho mohli společně pustit. Nechávám několik stránek na případné procvičení v průběhu prázdnin. V Písance jsme dokončili všechna velká písmena. Úmyslně jsem nechala několik volných řádků a stránek na prázdninové procvičování, abyste nemuseli rýsovat řádky a shánět prázdné papíry. V matematice jsme dokončili počítání v oboru čísel do 20 a také jsme nechali pár stránek na prázdniny.
 • Metodické doporučení: Je důležité, aby se děti v průběhu letních prázdnin pravidelně setkávaly se čtením, psaním i počítáním. Potom bude 2.třída pro děti jednodušší. Není třeba číst a počítat každý den. Ideální by bylo přečíst půl stránky jednou za dva dny, vypočítat deset příkladů a napsat dva řádky slov jednou za tři dny. Nebudu dávat žádné povinné úkoly. Je to jen na rodičích. Prázdné stránky na procvičení v učebnicích jsou Vaše:)
 • Děti si přinesly domů oblečení na tělocvik – kdyby něco chybělo nebo přebývalo, napište mi mail, zkusím dohledat.
 • Seznam pomůcek do 2.třídy pošlu do konce týdne emailem, abyste měli dostatek času na jejich pořízení. Nebojte, nebude to taková hromada jako v 1.třídě.
 • Ve 2.třídě začíná plavecký výcvik, začínáme ve čtvrtek 19.9. 2019. Budeme se vracet každý týden ve čtvrtek do školy až kolem 13.45hod. Konec kurzu je 13.2.2020.
 • Stihla jsem si osobně popovídat přibližně s polovinou rodičů. S ostatními se uvidíme příští školní rok.
 • Nový školní rok začíná 2.9.2019.
 • Děkuji Vám všem za spolupráci! Užijte si dovolené a odpočiňte si! S pozdravem Šárka Kolářová

24.6.2019:

 • Vážení rodiče, pokud máte někdo fotku z našeho vystoupení na Zahradní slavnosti, prosím, pošlete mi na mail. Potřebovala bych fotku dát do kroniky a na webové stránky školy. Děkuji! Doufám, že se Vám vystoupení prvňáčků líbilo:)
 • Knížku vodnické pohádky, Uvolňovací cvičení, modré a žluté desky s pracovními listy a tabulku si děti nechají doma. Ostatní učebnice stále ve škole potřebujeme.
 • Děti dnes dostaly za vystoupení od jedné maminky mističky, lžičku a prstýnky.
 • Od jiné maminky děti dostaly medaile za zvládnutí 1.ročníku.
 • Za odměnu jsme dnes vyrazili do cukrárny na zmrzku:)

19.6.2019:

 • Organizace zahradní slavnosti: Sejdeme se v parku v 15.50hod. S sebou dívky: růžové šaty nebo růžovou sukni a růžové tričko, chlapci: bílou košili a rifle. Pokud bude horko, je možné se převléknout do riflí až na místě. Děti, které zůstávají ve družině do 16hod, budou odcházet v 15.30hod společně do parku s paní vychovatelkou. Děti, které odejdou s rodiči ze družiny dříve, přijdou do parku v 15.50hod. Zahradní slavnost se koná v parku – v prostoru mezi jednotlivými kluby skautů (vedle volejbalového hřiště). Od  15.50 hod až do vystoupení mají za děti zodpovědnost rodiče. V době vystoupení má zodpovědnost třídní učitelka. Po vystoupení přebírají zodpovědnost rodiče. Naše vystoupení je 8.v pořadí.

17.6.2019:

 • děti si zítra přinesou ručníky
 • kdyby někdo z rodičů chtěl účtenku z restaurace z pátečního výletu, napište mi, mám je všechny u sebe

13.6.2019:

 • Výlet: máme malou změnu v restauraci. Půjdeme do restaurace Střelnice, protože do restaurace Na kempu je nahlášena smuteční hostina. Máme slíbené palačinky i hranolky.
 • Dnes za mnou přišly některé děti s informací z domova…cituji: „Ale maminka říkala, že je to jídlo v té restauraci drahé a že tolik korun dávat nebude…“ Vážení rodiče, oběd v restauraci není povinný!Pokud někdo z rodičů uzná, že dá dítěti na cestu velkou svačinu místo oběda v restauraci, já to samozřejmě respektuji. Stačí napsat email: František v restauraci obědvat nebude…
 • Vzhledem k počasí, kdy hlásí na zítra horko, jsme program pro děti upravily a snížily počet nachozených km – místo kilometrů jsme přichystaly překvapení:)
 • Na zítra mají ve škole odhlášený oběd všechny děti.

12.6.2019: 

 • Páteční výlet: Sejdeme se ve třídě v 7.30hod. Odjíždíme v 7.52hod z náměstí. Návrat autobusem v 15.00hod zase na náměstí. Děti, pro které si rodiče k autobusu nepřijdou, odvedu do družiny. Kapesné je dle uvážení rodičů. Děti budou potřebovat kšiltovku nebo klobouček. Prosím rodiče, aby děti namazali krémem na opalování. Ostatní informace jsem psala včera…
 • Zítra je poslední psychomotorika.

11.6.2019: 

 • Dnes byly dvě poslední hodiny kroužku angličtiny. Většina ostatních kroužků končí tento týden.
 • Ve čtvrtek budou mít děti ve škole přednášku o Ekologii s názvem „Tonda obal na cestách“. Ve čtvrtek 3. hodinu bude ve třídě pokračovat projekt se školní psycholožkou: Kočičí zahrada.
 • V pátek 14.6.2019 pojedeme na školní výlet. Pokud by mělo pršet, výlet odložíme na příští týden. Návrat z výletu bude přibližně 14hod, ještě upřesním. S sebou batůžek, pohodlné oblečení a obuv, svačinu, pití, kapesné – děti si dají v restauraci Na kempu oběd dle vlastního výběru: palačinky, lívance, hranolky… Vlak a autobus se platí z třídního fondu.

6.6.2019: 

 • Někomu ze třídy při placení fotek vypadlo z peněženky v úterý 10Kč. Pokud někdo z rodičů desetikorunu postrádá, napište mi.

5.6.2019:

 • Zítra jedeme na exkurzi do kolínské hasičárny. Odjíždíme linkovým autobusem v 7.52hod z náměstí. Sejdeme se ve třídě v 7.30hod. Děti ze družiny si vyzvednu. Vracíme se kolem 11.hod. Končíme jako běžné vyučování v 11.30hod. S sebou: batůžek, pití, svačinu, kapesníčky, popř. pláštěnku (dle uvážení rodičů).

4.6.2019:

 • Organizace na zítra: s sebou do školy Slabikář, Matematiku, svačinu, pití, kapesníčky. První dvě hodiny se učíme, odjíždět do Kolína budeme objednaným autobusem přibližně v deset hodin. Návrat zpět kolem 12.hodiny ke škole. Autobusem pojedeme společně se 2.třídou. Svoje koloběžky, kola apod. si děti s sebou neberou. Dejte dětem batůžek místo aktovky, Slabikář a Matiku budeme zítra nechávat ve škole, aby děti učebnice zbytečně nevozily s sebou.

3.6.2019:

 • Fotografie jsou hotové: cena fotografie celé třídy je 25Kč, cena malé skupinkové je 15Kč . Děti vědí, jak se fotily.
 • Zítra odpadá kroužek angličtiny.

___________________________________________________________________________________________________________________________

30.5.2019:

 • Příští týden odpadá kroužek angličtiny. Bude nahrazen další týden tj. 11.6.2019: Bude to dvouhodinovka obě skupiny dohromady – závěrečné opakování.

29.5.2019:

 • zítra se fotíme

28.5.2019:

Akce

 • 30.5.2019 – Focení tříd
 • 31.5.2019 – Den naruby (Žáci z deváté třídy budou učit prvňáčky)
 • 5.6.2019 – Dopravní hřiště Kolín
 • 6.6.2019 – Hasičárna Kolín (exkurze)
 • 13.6.2019 – Ekologický program „Tonda obal na cestách“
 • 14.6.2019 – Třídní výlet (Naučná stezka Huslík Poděbrady): Pojedeme vlakem do Libice nad Cidlinou, odtud půjdeme pěšky do Poděbrad kolem Labe, cestou projdeme naučnou stezku Huslík, zahrajeme si mnoho zajímavých her v lese, potom nás čekají palačinky nebo jiná dobrota v restauraci Na Kempu, zmrzlina na náměstí v Poděbradech a potom vlakem zpět. Pokud by mělo pršet, přesuneme výlet na jiný den.
 • 20.6.2019 – Zahradní slavnost v parku pro rodiče od 16 hod
 • 21.6.2019 – Žáci mají ředitelské volno
 • 28.6.2019 – Vysvědčení

 

27.5.2019: 

 • Vážení rodiče, kdo by mohl přijít na konzultaci tuhle středu v rozmezí 12 – 14 hod, napište mi, prosím, email. Další termín napíšu brzy.
 • dne 6.6.2019 jedeme na exkurzi do hasičárny v Kolíně
 • Paní učitelka Nováková vzkazuje, že zítra není kroužek ANGLIČTINY, nahrazen bude ve středu.

 

24.5.2019:

 • Všem rodičům děkuji za spolupráci! Celá třída byla v národních barvách:) Pošlu na email fotografii, ostatní fotografie najdete příští týden na webových stránkách školy v sekci články.

23.5.2019:

 • Vážení rodiče, vzhledem k Mistrovství světa v hokeji, uděláme zítra tzv. NÁRODNÍ DEN. Prosím, pokud to půjde, dejte dětem oblečení v národních barvách. Nemusí být všechny tři barvy, stačí modré kalhoty a bílé tričko, červené kalhoty a modré tričko, apod. Děkuji!!!
 • Děti si domů nesou výrobek. Učili jsme se o včelách. Včely z vajíček vypadají na první pohled jako vosy, ale pro nás jsou to včely, které nasbíraly hodně pylu a nektaru. Kdybychom udělali včelky celé černé, nebyly by hezké:)

22.5.2019:

 • Děkuji rodičům za sběr! Naše třída měla celkem 793,5 kg.

21.5.2019: 

 • na čtvrteční pracovní výchovu si děti přinesou dvě vyfouknutá vajíčka
 • Metodika čtení: Pozor na čtení doma. Děti, které ještě nezvládají najednou plynule přečíst slovo, musí číst po jednotlivých slabikách. Prosím, dohlédněte, aby nedocházelo k tomu, že si děti budou číst slovo nejprve delší dobu pro sebe a potom ho vysloví celé nahlas. Důležitá je plynulost čtení – buď slabikování nebo rovnou čtení celého slova.
 • Písanka: Pokud budou mít děti úkol v písance, může se někdy stát, že při psaní vět, se dětem na řádek nevejde předepsaný text. V takovém případě je na Vás, abyste upravili poslední slovo. Poslední slovo často vyměňujeme za kratší, než je původní slovo napsané v písance viz. strana 6 dole.

20.5.2019: 

 • 22.5.2019 Sběr papíru – papír můžete přinést v úterý odpoledne nebo ve středu ráno. Prosím, napsat na lísteček jméno a počet kg. Děkuji.

16.5.2019:

 • Děti si nesou domů nový Slabikář 3.díl a Zdokonalujeme čtení 3.díl. Zdokonalujeme čtení nechají děti doma – domluvili jsme se, že každý den děti přečtou jednu stránku, aby na konci června krásně plynule četly. Děti umí celou abecedu, už nechybí žádné písmeno. Od dneška mohou číst jakýkoliv text. Je však důležité, aby knížka děti bavila a zajímala. I kdyby to bylo o autech, o ptácích, o kamionech nebo bagrech, hlavně, aby četly děti rády.
 • Slabikář si děti obalí. Rodiče prosím, o viditelné podepsání na přední straně.
 • Na Zahradní slavnost mohou mít holčičky i růžovou sukni a růžové tričko.
 • I druhá polovina dětí měla dnes perfektně připravené povídání o ptácích!!!  Děkuji rodičům za spolupráci!

15.5.2019:

 • Vážení rodiče, omlouvám se za nesrovnalost, v pondělí a v úterý jsem použila datum 11. a 12.5. z víkendu.
 • Všechny děti, které jsem dnes zkoušela, měly perfektně splněný úkol z Prvouky!!! Děkuji rodičům za spolupráci! Známky zapíšu do ŽK zítra. A zítra také bude mít možnost předat informace o ptácích druhá polovina dětí.
 • Elenka s Aničkou K. nemusí dnes dopisovat zameškané učivo, protože reprezentovaly školu ve štafetovém běhu.
 • V pátek 17.5.2019 budou mít děti 2.vyučovací hodinu věnovanou Preventivnímu projektu Kočičí zahrada. Se školní psycholožkou si budou povídat o sociálních dovednostech (překonávání strachu, rozvoj emocí, o vztazích mezi spolužáky, apod. ).

14.5.2019: 

 • Ve třídě jsou opět vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavu. Děkuji!
 • 22.5.2019 bude ve škole SBĚR PAPÍRU

13.5.2019:

 • Při nácviku na Zahradní slavnost, uděláme malou změnu. Vzhledem k tomu, že máme ve třídě 9 holek a 19 kluků, musíme rozdělit vystoupení na části. Kluci se musí o taneční partnerku rozdělit:) Ve středu přijdou na nácvik 5.vyučovací hodinu všechny holky a část kluků, která se mnou dnes trénovala. Část kluků, která byla v tělocvičně, bude mít nácvik až příští týden.
 • Vážení rodiče, pokud už někdo víte, že v době Zahradní slavnosti 20.6.2019 budete na dovolené, napište mi, prosím. Je to kvůli organizaci na taneční vystoupení. Děkuji!

10.5.2019:

 • Děkuji všem rodičům za spolupráci!!! Další nácviková hodina bude ve středu 15.5.2019 zase 5.vyučovací hodinu.
 • Prosím, o zakoupení nového  vysouvacího lepidla na výtvarnou výchovu, většině dětem už zatvrdlo. Nejdéle vydrží Herkules.  Děti si přinesou podepsané nové lepidlo na příští pátek. Děkuji.

9.5.2019:

 • Vážení rodiče, čeká nás nacvičování na Zahradní slavnost. Nacvičování je časově náročné. Musela bych dětem sebrat několik hodin Hudební výchovy a tělocviku a to by mi některé děti neodpustily:) Mám takový návrh. Mohli byste mi tady nechat všechny děti v některé dny ještě 5.vyučovací hodinu? Probíhalo by to následovně: Po 4.vyučovací hodině bychom šli na oběd, po obědě bychom se vrátili do třídy a končili bychom ve 12.30 hod. Děti, které chodí po obědě domů, budou moci potom odejít a ostatní budou ve družině. Pokud by někdo s tímto plánem nesouhlasil, napište mi mail. První nácvik bychom zkusili zítra tj. 10.5.2019.
 • Děti si doma nechají obě staré písanky. Do školy si zítra přinesou novou písanku 3.díl (prosím, viditelně podepsat a obalit, děkuji).

7.5.2019:

 • Zítra je státní svátek, uvidíme se až ve čtvrtek.
 • Na vystoupení Zahradní slavnost, která se koná v červnu budou děti potřebovat: kluci – rifle a bílou košili, holky – růžové šaty. Není třeba kupovat žádné luxusní kousky:) Pokud doma nenajdete, půjčte od kamarádů – je to jen na jedno odpoledne…

6.5.2019:

 • Zítra odpadá kroužek angličtiny.

3.5.2019:

 • Děkuji všem rodičům, kteří připravili kostým na dnešní čarodějnický den!!! Všichni jsme si dnešní program užili. Fotografie najdete příští týden v článku: Čarodějnický den 1.třídy na webových stránkách školy.
 • Příští týden v úterý odpadá kroužek angličtiny pro obě skupiny.

2.5.2019: 

 • Dnes proběhl májový šplh – celoškolní akce. Z naší třídy soutěžili: Elenka Herčíková, Lucka Heydušková, Anička Velebilová, Esterka Fabiánová, Štěpán Novák, Štěpán Soukenka a David Ledr. Děti předvedly ve šplhu skvělé výkony, diplomy si přinesou zítra:) GRATULUJEME!
 • Dvě žákyně naší třídy Elenka Herčíková a Anička Kudrnová, se zúčastnily závodu ve štafetovém běhu tříd z různých škol na atletickém stadionu v Kolíně a vybojovaly skvělé 2.místo! GRATULUJEME!

________________________________________________________________________________________________________________________________ 30.4.2019: 

 • Zítra 1.5.2019 je státní svátek. Uvidíme se zase ve čtvrtek 2.5.2019!

27.4.2019:

 • V pátek 3.5.2019 si uděláme čarodějnický den. Děti přijdou jako čarodějové a čarodějky včetně paní učitelky a asistentky. Pokud nemáte kostým, stačí černé oblečení a nějaká výzdoba obličeje (pavouk, pavučina, bradavice) :)
 • Zítra nejsem ve škole, jedu na školení.

26.4.2019: 

 • V pondělí půjdeme na program, který připraví dobrovolní hasiči z Nové Vsi. Akce se bude konat na zahradě školy.

25.4.2019: 

 • Ve škole se vyskytly vši, prosím, prohlédněte dětem hlavu. Děkuji.
 • Děti, které se dnes zúčastnily reprezentace školy, nemusí doplňovat učivo.

24.4.2019: 

 • DĚKUJEME babičce Toničky Němečkové za přečtení pohádek!’
 • Děti, které zapomněly,  si přinesou do školy ručník.

17.4.2019: 

 • Děti si nesou domů na vyprání ručníky, v úterý si je zase přinesou zpět.  Jeden bílo-hnědý mi tady zůstal (ničí není) :) Tak kdybyste ho postrádali, pošlu v úterý.
 • Na prázdniny: Děti mají za úkol každý den kousek přečíst – mohou využít Slabikář nebo Zdokonalujeme čtení, pokud zvládnou, mohou si vybrat i jinou knihu.  A také sem tam procvičovat matematiku – sčítání a odčítání do 15 bez přechodu přes desítku. Jediný písemný úkol bude písanka: str. 36 – 39. Je důležité, aby děti za prázdniny nezapomněly tvary psacích písmen. Jsou to písmena, která už děti umí napsat, jen je nad nimi navíc háček. Rozvrhněte si psaní, jak potřebujete. (u písmenek píšeme celý řádek, u slabik jen jednu slabiku a slova dvě na řádek).
 • Veselé Velikonoce!

16.4..2019:

 • DĚKUJI mamince Šimona Všetečky za přečtení pohádky k dnešnímu projektovému dni! Dětem se pohádka moc líbila!
 • Volno – 18.4., 19.4. a pondělí 22.4.2019

15.4.2019:

 • Zítra bude projektový den. Děti si přinesou oblíbenou knihu, kterou znají a dokáží o ní krátce vyprávět.

12.4.2019:

 • V úterý budeme mít projekt: Den s knihou.
 • Děti si přinesou na úterý svoji oblíbenou knihu.
 • Pokud by měl někdo z rodičů v úterý čas na přečtení pohádky, budu moc ráda…Volba pohádky je na Vás.

10.4.2019: 

 • Zítra se koná třídní schůzka od 16 hod.

9.4.2019: 

 • Prosím, rodiče, kteří ještě neposlali 109Kč za knížku, aby poslali do pátku. Potřebuji částku co nejdříve odevzdat paní účetní. Děkuji.
 • Mnoho dětí přineslo na knížku 110Kč, ale neměla jsem korunku nazpátek. Pokud souhlasíte, koupím za ně dětem pytlík bonbónů… v případě nesouhlasu, napište email a já pošlu korunu zpět.
 • V žákovské knížce vzadu je sdělení o třídní schůzce, která se bude konat tento čtvrtek od 16 hod. Prosím, o podepsání sdělení.

5.4.2019: 

 • Děti si nesou domů ukázat knížku. Do školy si ji přinesou zase v pondělí, abychom z ní mohli číst (prosím, o její podepsání – může být i obyčejnou tužkou na bílé stránce uvnitř, děti vědí…)

4.4.2019:

 • Překvapení konečně dnes odpoledne dorazilo.
 • Děkuji všem dětem, které se včera zúčastnily ukázkové hodina a děkuji i jejich rodičům!
 • Kroužek keramiky a výtvarky v dubnu nebude, až zase od května (sdělení je napsané ve vstupní hale na nástěnce).
 • Pokud někdo z rodičů fotil naši besídku, pošlete mi, prosím, pár fotek do emailu.  Musím napsat článek na školní webové stránky a přiložit foto. Předem moc děkuji!

3.4.2019:

 • DŮLEŽITÉ: Zítra odpadá kroužek psychomotorických her.
 • Fotografie zaplatily všechny děti.

2.4.2019:

 • Vážení rodiče, několik dětí jsem dnes oslovila a požádala o pomoc se zítřejší ukázkovou hodinou. Zítra je od 15.30hod setkání pro rodiče budoucích prvňáčků a naše třída by měla mít ukázkovou hodinu (cca 15 minut). Pokud budou moci děti, se kterými jsem dnes mluvila, přijít, napište mi mail. Děkuji!
 • 11.4.2019 se konají třídní schůzky od 16.00 hod

1.4.2019:

 • Vážení rodiče, máte doma fotografie. Pokud se Vám nelíbí, pošlete je zpět. Pokud se líbí, vybíráme 200Kč.  Korunky děti nosí do středy.
 • Zítra máme besídku v aule školy (jedny schody nahoru od třídy), sejdeme se ve třídě v 15.45 hod. Děti, které chodí do družiny, se vyzvednu tam.
 • Na besídku si děti vezmou slavnostní oblečení

__________________________________________________________________ 29.3.2019:

 • Vážení rodiče, už několik dnů se snažím sehnat obchod, který by nám byl schopen do úterý dodat 28 ks jednoho titulu. Podařilo se mi to až dnes, ale stoprocentní jistota, že knížky budou v úterý tady, není. Budu doufat, že to vyjde.
 • Děkujeme rodičům Vládíka Hrbka za sponzorský dar! Díky tomu jsme mohly objednat knížku dražší s více stránkami, kterou budeme číst ještě ve 2.třídě.
 • Rozpočet na knížku: Knížka stojí 209Kč: 50Kč uhradí škola, 50Kč sponzorský dar od rodičů Vládíka H. a 109Kč zaplatí rodiče. Peníze budu vybírat až od středy 3.4.2019.

28.3.2019

 • Vážení rodiče, jsme za pololetím , přibylo čtení, počítání a také chvilky, které vyžadují delší koncentraci pozornosti. V tomto období se mohou začít vyskytovat problémy s očním vnímáním. Oči mohou při práci na blízko svědit, slzet, pálit, někdy dítě vidí rozmazaně. Pokud by si doma dítě stěžovalo na podobné projevy, doporučuji situaci neodkládat a navštívit oftalmologa. Čím dříve se pomůže očím, tím dříve se zase brýle mohou odložit (pokud to není vážná zraková vada).

27.3.2019: 

 • Zítra se fotíme!
 • Příští týden bude besídka (slavnost) s názvem: „Už umím číst a počítat“. Máme pro Vás návrh, děti o tom nevědí. Chtěly bychom dětem koupit knížku pro první čtení, kterou bychom předaly na konci vystoupení. Škola by uhradila 50Kč/za kus. Budete ochotni zbytek peněz na knížku doplatit? Knížka bude stát kolem 150Kč (upřesním zítra, až budu vědět, kdo souhlasí a kdo ne). Pokud nebudete se zakoupením knížky souhlasit,  napište mi do mailu. Pokud nepřijde mail, budu počítat s Vaším souhlasem.

26.3.2019: 

 • Vážení rodiče, příští týden bude besídka. Některé děti mají v tento den vystoupení s tanečky. S paní učitelkou Kořínkovou jsme domluvené – až přijedou z Čáslavi, půjdou do družinky a já si je tam vyzvednu těsně před besídkou.
 • Focení: Poslední vánoční focení se panu fotografovi nepovedlo, někteří z Vás fotografie vraceli. Upřímně horší fotografie jsem ještě neviděla… Zkusili jsme oslovit jiného pana fotografa. Nový pan fotograf by si chtěl fotografování jednotlivců vyzkoušet. Pokud se nám budou jeho fotky líbit, fotil by celou školu před Vánoci. Naše třída byla na zkoušku vybrána. Fotit se budou prvňáčkové ve čtvrtek v 10hod. Prosím, oblékněte děti slavnostně:) Po focení se děti mohou převléknout zase do „civilu“.
 • Prosím rodiče, aby kontrolovali, co si děti berou do školy. Nedávno jsme místo učení řešili hlučný mobilní telefon a dnes nám začal v hodině hrát elektronický deníček.  Děti si mohou do školy nosit hračky, ale jen takové, které nebudou rušit výuku. Děkuji za pochopení!
 • Některé děti si dnes domů nesou zpět krabičku s kapesníčky. Je moc vysoká a nevejde se do lavice. Děti si krabičku nechávají na stole, neustále jim padá a nemají dost místa na práci. Prosím o nízké balení kapesníčků.  Děkuji.

25.3.2019:

 • Zítra odpadá kroužek angličtiny!
 • Vážení rodiče, tento týden bude výjimečně kroužek psychomotorických her místo čtvrtka ZÍTRA (tj. úterý 26.3.2019).
 • Děti si nesou domů novou učebnici matematiky – prosím obalit a podepsat na přední stranu.

21.3.2019: 

 • Zítra ve škole nebudu, jedu na vzdělávací kurz. Děti se budou učit s Ivou.
 • Jedno dítě z naší třídy nemá zaplacený kroužek Angličtiny na 2.pololetí. Prosím, zkontrolujte, platbu…

20.3.2019: 

 • Vážení rodiče, nedávejte, prosím, dětem do penálu nebo do tašky nůžky. Nikdy nevíme, co děti o přestávce napadne.  Nůžky máme v kufříku, dle potřeby je děti využívají a mám je tak všechny pod dozorem. Ve družině mají děti k dispozici nůžky školní. Není potřeba nosit ještě jedny navíc v tašce! Děkuji za pochopení.
 • Pozvánka: 2.dubna 2019 od 16 hod Vás zveme na třídní BESÍDKU, která se bude konat v Aule školy.

19.3.2019: 

 • V pondělí si děti přinesly domů katalogy s knížkami. Pokud budete mít zájem, pošlete zpět objednací list. Poslední den na odevzdání je čtvrtek.

18.3.2019:

 • Vážení rodiče, domácí úkol na pondělí jsem vložila na stránky až v neděli večer. Nic se neděje, pokud ho děti nesplnily. Někdy jsou dny, kdy se k počítači nedostanu z důvodu různých kurzů, školení nebo soukromých aktivit. Takových dnů je málo, ale sem tam se objeví. Sami víte, že jsou někdy situace, kdy něco nestihnete, i když se snažíte… Pokud tato situace nastane, není splnění úkolu důležité. Děkuji za pochopení!

14.3.2019: 

 • Vážení rodiče, dnes jsme si udělali malé testování. Děti Vám doma poví, co mají více procvičovat. Procvičovat znamená číst, psát a počítat ještě nad rámec domácích úkolů.
 • Pokud dítě zapomene ve škole učebnici, ze které je zadaný úkol, nemusíte kvůli tomu jezdit a shánět. Někteří rodiče někdy vyvinou opravdu obrovské úsilí, aby dítěti pomohli. Všechno vím:) Zkusme naučit děti zodpovědnosti za jejich zapomínání. Dítě, které nesplní úkol z jakéhokoliv důvodu, se druhý den přihlásí a omluví. A dodělá úkol následující den, až si vezme z lavice svoji učebnici.

13.3.2019: Vážení rodiče, zítra odpadá kroužek psychomotoriky. Iva jde na pohřeb a já vezu ráno nemocnou dceru k babičce, abych mohla být ve škole s dětmi. Děkuji za pochopení! 12.3.2019:

 • Vážení rodiče, pokud dáváte dětem do školy mobilní telefon, je to samozřejmě Vaše věc, ALE … musí mít vypnuté vyzvánění a učitel za mobil nenese žádnou zodpovědnost. Mobilní telefony ve škole mají svůj odstavec i ve Školním řádu! Není možné, aby děti v tašce lovily vyzvánějící telefon v průběhu vyučovací hodiny. Já sama mám svůj telefon vypnutý až do půl dvanácté, aby nerušil vyučování. Děkuji za pochopení!

11.3.2019: 

 • děti si přinesou zpět ručníky a cvičební úbor

1.3.2019: Vážení rodiče, v sekci domácí úkoly mají děti práci na prázdniny. Úkoly jsou napsané ob jeden den, aby měly i odpočinek. Pro čtení využijte jakékoliv cvičení ze Zdokonalujeme čtení nebo ze Slabikáře z předchozích stran (čtení je na uvážení rodičů). Posílám domů sešit ČJ – DÚ. Do tohoto sešitu budou děti psát domácí úkoly, které budu dávat po prázdninách. ________________________________________________________________________________________________________________________________ 28.2.2019: 

 • Děti si dnešní bruslení opravdu užily! DĚKUJI všem maminkám, které nám dnes pomáhaly s brusličkami – maminka Elenky Herčíkové, Aničky Kudrnové, Jiříka Macka, Šímy Kubelky, Šímy Všetečky, Lucinky Heyduškové. Doufám, že jsem na žádnou maminku nezapomněla:)
 • Zítra nebudu ve škole, jedu na vzdělávací kurz. S dětmi bude celý den paní vychovatelka Iva.
 • Čekají nás týdenní prázdniny. Prosím, rodiče, aby se s dětmi pravidelně vraceli ke čtení a psaní. Vím, že mnozí z Vás pojedou na hory, ale Slabikář, písanka a sešit na psaní slov se do auta ještě určitě vejdou. Zítra napíšu seznam cvičení na jarní prázdniny a prosím, aby to vše najednou nedělaly děti až poslední víkend, ztratilo by to řád, posloupnost a smysl.

27.2.2019:

 • Zítra je bruslení. Děti budou mít dvě zavazadla:) V jednom: pití, svačinu, kapesníky, kalhoty na převlečení do školy. Ve druhém: brusle a helmu. Ráno se sejdeme v 7.40hod ve třídě. V 7.50hod naložíme tašky s bruslemi a helmou k paní Heyduškové do auta a půjdeme s malým batůžkem na autobus. Paní Heydušková dětem odveze tašky na bruslení i zpět. MOC DĚKUJEME! Peníze za bruslení (20Kč) a peníze za autobus budu strhávat z třídního fondu. Tentokrát tedy děti žádné peníze s sebou nepotřebují.

26.2.2019:

 • Ve čtvrtek pojedeme na bruslení autobusem, který jede z náměstí v 8.12hod. Ze třídy budeme vycházet v 7.45hod. Pokud by někdo přišel později, rovnou přijde k autobusu. Děti budou mít na sobě oblečení na brusle. Zpátky budeme odjíždět v 10.38 od nemocnice a na náměstí v Pečkách budeme přibližně v 10.50hod. Potom půjdeme do školy na poslední hodinu. S sebou: brusle, helmu (na kolo, na lyže, apod.), náhradní kalhoty na převlečení (kalhoty, ve kterých potom budou ve škole a ve družině), svačinu, pití, kapesníky. Helmu a brusle doporučuji dát zvlášť do batohu nebo menší cestovní (podepsané) tašky – paní Heydušková nabídla, že tašky odveze autem.
 • Ve čtvrtek ráno výjimečně nebude kroužek psychomotoriky, nestihli bychom se vypravit na autobus.
 • Rodiče, kteří objednali dětem knížky z Fragmentu a ještě peníze neplatili, mají v tašce objednací list. Knížky už jsou ve škole. Peníze posílejte do školy i s tímto objednacím listem. Děkuji!
 • Na prázdniny mají děti úkol z Angličtiny.

25.2.2019:  UPOZORNĚNí: Ve třídě se vyskytly vši, prosím, prohlédněte dětem hlavu. Děkuji!ě

 • Účinný recept, který zničí vši i hnidy už jsem na stránky v prvním pololetí psala.

22.2.2019: 

 • Děkuji všem maminkám, které nabídly pomoc při čtvrtečním bruslení – můžete zůstat s námi a zabruslit si také!

21.2.2019:

 • Maminky a tatínkové, kdyby někdo z Vás mohl příští týden být s námi na bruslení a pomoci nám s nazouváním brusliček, budu moc ráda! Jedná se časově o rozmezí 9. -10. hod. Pokud byste měli čas a chuť, prosím, napište mi mail. Děkuji!

20.2.2019:

 • Chtěla bych pochválit všechny děti, které dnes byly na bruslení – bruslily báječně, sem tam nějaký ten pád byl, ale vše se obešlo bez zranění. Po bruslení si děti daly fornetky a jiné dobroty a pohrály si na dětském hřišti. Na palačinky bylo v restauraci ještě brzy. Protože jsme měli do odjezdu autobusu mnoho času a bylo krásné počasí, udělali jsme si turistickou túru až do Polep. Když se učíme matematiku, hodně při matematických představách využíváme nástup a výstup cestujících autobusu a zrovna v Polepech nám vždy jako nastupují lidé. Tak jsme se na Polepy museli podívat osobně:) Myslím, že si dnešní den děti užily! Zážitky budou určitě vyprávět doma:)
 • DĚKUJEME mamince Elenky Herčíkové za zprostředkování dnešního super bruslení!
 • DĚKUJEME mamince Lucinky Heyduškové za pomoc při nazouvání bruslí a za odvoz všech těžkých dětských tašek a batohů!
 • A nakonec děkujeme panu řidiči autobusu, který nám zastavil mimo zastávku a zadarmo nás svezl až do Červených Peček!

A aby to nebylo ostatním líto, dáme si bruslení ještě příští týden 28.2.2019 celá třída!!! 19.2.2019:

 • Děti, které nejedou zítra se družinou na hory pojedou do Kolína na bruslení. Sejdeme se v 7.45 hod před Vodním světem V KOLÍNĚ.  Prosím, rodiče, jestli by ráno mohli děti odvézt přímo na místo. Kdybychom jeli autobusem, museli bychom vyjíždět už v 7hod a v Kolíně bychom hodinu čekali na začátek bruslení. Zpátky pojedeme autobusem. Vyučování končí ve stejnou dobu jako každý den. S sebou brusle, kalhoty na převlečení, peníze na palačinku, pití, kapesníčky. Pokud děti brusle nemají, je možné si několik párů půjčit na místě nebo se děti vystřídají. HELMA JE POVINNÁ!!!!
 • Prosím, rodiče, jejichž děti jsou nemocné, choďte si pro učebnice, nebo napište, po kom je mám poslat.  Děti to potom musí dohánět najednou, jsou unavené a přetížené.
 • Cokoliv si děti do školy přinesou, musí být už z domova podepsané! Není možné, aby se tady 4 děti přetahovaly o jedno balení barevných papírů.  Děkuji za pochopení!

18.2.2019: 

 • Vážení rodiče, omlouvám se, byla jsem nemocná. Od zítra už budu ve škole.
 • Ve středu jede většina dětí na celodenní výlet se družinou. Nebylo by fér, kdyby se zbývajících 10 dětí muselo ve třídě učit. Proto si uděláme také výlet. Pojedeme do Kolína na bruslení a potom si zajdeme do restaurace na palačinky nebo jinou dobrotu. Připravíme brusličky, náhradní kalhoty, batůžek s pitím a korunky. Pokud by někdo z rodičů s organizací výletu nesouhlasil, napište mi do mailu. Ostatní informace ke srazu a odjezdu budou na webu zítra.
 • Metodické doporučení: Ke každodennímu čtení, zkuste připojit ještě pár příkladů na sčítání a odčítání. Vy říkáte příklad, dítě si spočítá a řekne Vám výsledek. Stačí 8 příkladů denně. Počítáme v oboru čísel od 0-9.
 • Na zítra mají děti úkol z Angličtiny.

14.2.2019:

 • Děti nesou pro maminky valentýnské překvapení.
 • Zítra máme černý den.

13.2.2019: 

 • Zítra ráno vstáváme na kroužek psychomotoriky.
 • Zítra je zelený den.

12.2.2019:

 • Vážení rodiče, děkuji za spolupráci – dnes byly všechny děti v červeném. Některé děti měly i modely svých rodičů – výborný nápad:)
 • Zítra máme modrý den.
 • DĚKUJEME rodičům Jiříka Macka za psací potřeby. Určitě všechny využijeme!
 • Děti mají na příští týden domácí úkol z Angličtiny.

11.2.2019:

 • Zítra máme červený den.

8.2.2019: 

 • Děti, které měly zájem o kroužek psychomotorických her, posílám domů závaznou přihlášku. Pošlete mi, prosím, přihlášku v pondělí podepsanou zpět do školy.
 • V pondělí začíná barevný týden.
 • Děti nesou ukázat nový slabikář – prosím. o jeho obalení a podepsání na přední straně obalu. Novou knížku Zdokonalujeme čtení nechte doma, od pondělí už z ní budou domácí úkoly.

7.2.2019:

 • Kdo z dětí ještě nemá v kufříku barevné papíry, přinese si do příští středy.
 • Informace o družině: Prvňáčkové mají od začátku roku v pondělí, v úterý a ve středu paní vychovatelku Michaelu Jirušovou. Ve čtvrtek a v pátek mají ve družině paní vychovatelku Ivu Dlabalovou.
 • Ve třídě zůstala už před 14 dny úzká plastová hladká červená čelenka. Hlásí se o ni Elenka a Kačenka Benešová. Prosím, rodiče obou holčiček, aby se podívali, komu doma chybí. Děkuji.

6.2.2019:

 • Vážení rodiče, zítra začíná kroužek psychomotorických her. Pokud budete chtít, aby Vaše dítě chodilo, oznamte mu doma, že zítra na hry půjde. Několik dětí je přihlášených, ani o tom nevědí. Organizace: Děti, které chodí do družiny, budou nahoře v 6.50hod. V 6.55hod je paní vychovatelka odvede do třídy na převléknutí. Děti, které do družiny ráno nechodí, budou čekat v 6.55hod před třídou.
 • Pokud máte zájem o knihy z Fragmentu, zítra je poslední den, kdy děti mohou objednací list přinést. Děti mi nosí objednací listy se zaškrtnutými tituly, ale bez podpisu rodičů – v takovém případě knihy objednat nemůžeme.
 • Prosím rodiče, aby každý dal svému dítěti do školy krabičku s papírovými kapesníky. Děti si krabičku dají do lavice a v případě potřeby budou mít kapesníčky po ruce. Děkuji!
 • Děti si přinesou zpět do školy ručníky. Z hygienických důvodů je třeba, aby mělo každé dítě svůj ručník.

5.2.2019: 

 • Ve škole budeme mít barevný týden od 11.2. – 15.2.2019 (Děti se mohou obléci každý den do jiné barvy):  Pondělí – barevné, úterý – červená, středa – modrá, čtvrtek – zelená, pátek – černá.

4.2.2019: 

 • Vážení rodiče, nezapomeňte na včasnou platbu za kroužky na 2.pololetí

______________________________________________________________________ 31.1.2019: 

 • Vážení rodiče. Najít vhodný den a hodinu na kroužek psychomotorických her bylo velmi náročné. Někteří rodiče prosili o jiný den, než je středa kvůli velkému množství kroužků, jiní rodiče žádali o dřívější čas kvůli tomu, že jejich děti nechodí do družiny a bylo by pro ně náročné se na kroužek vracet. Abychom vyhověly všem, byla jediná možnost, že si všichni přivstaneme. Kroužek psychomotorických her bude každý čtvrtek od 7.00hod. Budeme se scházet ve družině. Začínáme příští čtvrtek 7.února. Pokud budete mít o psychomotoriku zájem, hradí se 200Kč za pololetí. Peníze se odesílají na účet, který je společný pro všechny kroužky. Prosím, zájemce o potvrzovací email, abych mohla vytvořit jmenný seznam.
 • Děti nesou domů vysvědčení – je to ve skutečnosti výpis, který si necháváte doma, zpět do školy ho neposílejte.
 • děti mají v tašce katalog z Fragmentu – v případě zájmu o nějaký titul, přinesou děti v pondělí  vyplněnou objednávku.
 • prosím, o vyprání ručníků

30.1.2019: 

 • Zítra jdeme první hodinu do Planetária (cena 60Kč – bude hrazeno z třídního fondu).
 • Děti si přinesou pouze Český jazyk, Písanku, žákovskou knížku a desky na vysvědčení.
 • Děkuji rodičům za účast na psychomotorických hrách!

29.1.2019: 

 • Celkový počet na večerní hry je nakonec 16 rodičů. Vezměte si s sebou sportovní oblečení i boty. Děti se mohou převléknout ve třídě do cvičebního úboru. Sejdeme se v 16.50 hod před hlavním vchodem do školy. Těšíme se!
 • Jsme v pololetí. Ve čtvrtek budu dětem rozdávat vysvědčení. V pátek budou pololetní prázdniny. Musím říct, že naprostá většina dětí v tuto chvíli bez problémů napíše diktát slov a to jak písmem tiskacím, tak písmem psacím. Stejně tak děti s velkou přesností zvládají všechny početní operace v oboru čísel 0-8.  I čtení vět je u naprosté většiny dětí výborné. V učení mi opravdu dělají radost!

28.1.2019:

 • Vážení rodiče -  na zítra je přihlášených 11 zájemců o ukázku psychomotorických her. Protože je zájem malý, vezměte s sebou i prvňáčky, abychom zaplnili tělocvičnu. Kdyby si to ještě někteří rodiče rozmysleli, mohou napsat email.
 • Prosím rodiče, jejichž holčičky mají dlouhé vlásky, aby z důvodu zrakové hygieny dávali do tašky náhradní sponku (budeme ji využívat při psaní). Často se stává, že holčičkám vlásky padají a brání jim v psaní.

25.1.2019:

 • Některé děti si dnes přinesly domů v žákovské knížce pololetní pochvalu třídní učitelky – prosím, rodiče o podepsání ŽK.
 • Blíží se večer s psychomotorickými hrami pro rodiče. Prosím rodiče, kteří se v úterý od 17 hod určitě her zúčastní, aby mi poslali email. Potřebujeme podle toho připravit počet pomůcek. Děkuji!

23.1.2019:

 • Vážení rodiče, právě proběhla závěrečná pedagogická rada ke konci prvního pololetí. Udělila jsem několik třídních pochval za vzornou práci v hodinách a za svědomitost. Pochvaly budou mít děti napsané v žákovské knížce.
 • Návštěva dětí z MŠ proběhne až v úterý: naučíme kamarády z MŠ básničku, písničku a ukážeme, jak se učíme.

22.1.2019:

 • Vážení rodiče, zveme Vás na večerní psychomotorické hry 29.1.2019 do tělocvičny školy od 17hod. Vezměte si s sebou sportovní oblečení, sportovní boty. Cvičení je bez dětí. Hry budou trvat přibližně hodinu a půl.
 • Prosím, rodiče, aby si děti do školy nebraly pistole.
 • DŮLEŽITÉ: Jsme v polovině školního roku, děti se adaptovaly na nové prostředí, udělaly spoustu práce a hodně se toho naučily. U některých dětí se ale začínají vyskytovat nevhodné projevy chování spojené s agresivitou. Takové chování už nemá nic společného s klasickým lumpačením. Podobné chování se vyskytuje hlavně ve školní družině. Pokud bude někdo z žáků ubližovat slovně nebo fyzicky ostatním spolužákům, budou jeho rodiče pravidelně informováni v žákovské knížce (stránka Kázeňská opatření). Pokud se ani tak chování nezlepší, bude žák vyloučen ze školní družiny.  Žádám rodiče, kteří budou o nevhodném chování svého dítěte takto informováni, o součinnost a spolupráci. Činíme tak z důvodu bezpečnosti dítěte i ostatních spolužáků. Děkuji za pochopení!

21.1.2019: 

 • 31.1.2019 – Planetárium ve škole
 • 25. 1.2019 – Den s kamarády z MŠ

18.1.2019:

 • DĚKUJEME mamince Vládíka Hrbka za pivní tácky – vystačí nám na celý rok pro všechny děti.
 • Děti, které si dnes nepřinesly číslo 8, přinesou v pondělí.

17.1.2019: 

 • Na přinesení pomůcek je čas do konce ledna.

16.1.2019: 

 • Dnes jsme si v rámci Prvouky říkali o lidech s různým postižením. Popovídejte si s dětmi, co musely udělat se zavřenýma očima.
 • Prosím, rodiče o spolupráci při přípravě pomůcek na různé hry v rámci tělesné výchovy. Děti si postupně přinesou: ruličku od toaletního papíru, pokud používáte kuchyňské papírové utěrky – ruličku od utěrek, jeden molitanový měkký míček, plastové vajíčko z Kinder vajíčka, kdo má možnost, přinese pivní tácky, ještě prosíme o malé balení úplně těch nejobyčejnějších plastových barevných kolíčků na prádlo. Pokud má někdo možnost přinést některých pomůcek více než jeden kus, budu ráda.
 • Na zítra si děti přinesou: špejli

15.1.2019: 

 • Zítra je mezinárodní „teplákový den“. Kdo bude chtít, může mít na sobě tepláky.
 • Pokud zadám domácí úkol diktát písmen, děti napíší vždy jen jedno psací písmenko (ne celý řádek, celý řádek stejných písmenek píšeme jen v písance). Na jednom řádku tedy bude např. šest různých písmenek napsaných dle diktátu rodičů.
 • DŮLEŽITÉ: Příští týden kroužek ANGLIČTINY NEBUDE V ÚTERÝ, ale přesune se na čtvrtek! Čas kroužku zůstává stejný.

11.1.2019:

 • Vážení rodiče, píšete mi, že jste 2.2.2019 na horách. Protože jsou teď perfektní podmínky k lyžování, nebudeme Vám blokovat soboty. Uděláme ukázku PSYCHOMOTORICKÝCH CVIČENÍ V TÝDNU třeba od 18 do 20 hod. Termín napíšu na stránky v pondělí.
 • Jsme skoro v polovině školního roku a potřebujeme upevnit psací písmo. Nějaký čas budu dávat na víkend i malé úkoly ze psaní. Děkuji za pochopení.

10.1.2019: 

 • Ukázka PSYCHOMOTORICKÝCH CVIČENÍ pro rodiče bude v sobotu 2.2.2019 od 9.30hod. Sejdeme se v 9.30hod před školou a společně se přesuneme do tělocvičny. Vaši aktivní účast, prosím, potvrďte do notýsku. Děkuji.
 • Vážení rodiče, od příštího týdne bude změna v rozvrhu hodin. HV se ze čtvrtka přesune na středu 4.hodinu, Pracovní činnosti PČ se přesunou ze středy na čtvrteční 3.hodinu. Nový rozvrh bude vypadat takto:

STŘEDA: ČJ, M, PRV, HV ČTVRTEK: ČJ, ČJ, PČ, VV 9.1.2019:

 • Vážení rodiče, některé děti stále nemají číslo 7 a písmeno D. Nemohou s námi pracovat! Děti, kterých se to týká, mají zapsáno v notýsku.
 • Pozor: změna kroužku logopedie a dramatické výchovy. Mění se z lichého týdne na sudý. Děti dostaly informace na lístečku.
 • Pokud víte, že Vaše dítě má špatnou výslovnost, ještě je možné se na kroužek logopedie přihlásit. Od třetí třídy se děti se špatnou výslovností mohou stávat terčem posměchu. V první a druhé třídě se dá ještě udělat v tréninku řeči veliký pokrok…
 • Děkuji Vám za důsledné podepisování domácích úkolů!

8.1.2019: 

 • Vážení rodiče, pojem psychomotorika je velmi široký pojem, který pod sebe zahrnuje hry na koordinaci pohybu, hry na přemýšlení, hry na postřeh, hry na bystrost, atd. Jsou to hry pro radost z pohybu, hry, které děti baví a u kterých se zasmějí. Rády bychom Vás s paní vychovatelkou pozvaly na tzv. SOBOTNÍ DOPOLEDNE S PSYCHOMOTORICKÝMI HRAMI. Bude to některá sobota v lednu, termín ještě upřesníme. S sebou sportovní oblečení, sportovní obuv a dobrou náladu :)

7.1.2019: 

 • Vážení rodiče, kroužek psychomotoriky ještě neplaťte, kroužek bude začínat až ve druhém pololetí – od února (musíme připravit pomůcky a udělat organizaci). Středa ještě také není stoprocentní – z naší třídy byl o kroužek malý zájem, budeme ho muset naplnit ještě dětmi ze druhé třídy, které mají ve středu angličtinu. Bude to chvíli trvat, než dáme vše dohromady.
 • Prosím, rodiče, aby před každým sdělením do úkolníčku nebo družinového notýsku psali datum. Není možné se ve sděleních od Vás zorientovat, když není napsaný konkrétní den.
 • Pokud dítě necvičí – z důvodu nevolnosti z minulého dne, nebo je po nemoci, po úraze – napište mi, prosím, do notýsku do kdy nesmí cvičit.
 • Některé děti ještě nepřinesly zpět cvičební úbor.

4.1.2019: 

 • Zítra je poslední den možnosti přihlášení na kroužek PSYCHOMOTORICKÝCH CVIČENÍ. Děti už vědí, co psychomotorika znamená – různé hry jsme s paní vychovatelkou předváděly. Pokud budete mít zájem, zapište dětem do notýsku. Pokud jsou děti nemocné a nemohou odevzdat notýsek, napište mi, prosím, email.
 • Děti si na pondělí připraví písmeno Z, písmeno D – napište, prosím, na volný obdélníček
 • Děti si připraví také číslo 7

3.1.2019:  Vážení rodiče, dovolte, abych Vám popřála v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a pohody!

 • Moc děkuji rodičům za pomoc při splnění prázdninových domácích úkolů!!!
 • Jen velmi málo dětí nemělo splněné úkoly z vánočních prázdnin. Prosím rodiče, o postupné doplnění. Ve škole jsme dnes na učivo navázali a není čas se vracet zpět. Děti, které přinesly např. písanku na okopírovaných listech, dopisovat nic nemusí – listy do písanky vložíme…
 • Ještě jedna rada – pokud příště z nějakého vážnějšího důvodu dítě nezvládne udělat úkoly v průběhu prázdnin, nevyžadujte po dítěti udělat vše najednou v jeden den na poslední chvíli. Veškerý řád a posloupnost v takovém případě ztrácejí smysl a dítě je potom z hromady úkolů unavené, vyčerpané a může si vytvořit k učivu odpor. Raději pošlete dítě do školy bez úkolů a v průběhu dalšího týdne je postupně doplníte. Děkuji za pochopení!
 • Dnes do třídy nastoupila nová asistentka a zároveň vychovatelka Iva Dlabalová. Společně Vám nabízíme kroužek PSYCHOMOTORIKY, o kterém jsem Vám říkala na třídní schůzce. Nejprve nabízíme kroužek prvňáčkům, protože psychomotorická cvičení potřebují nejvíce. Kroužek bude každou středu od 12.00 do 12.45hod. V jiný den to není možné kvůli dalším kroužkům. A časově je kroužek dán po obědě proto, aby měly možnost chodit i děti, které nechodí do družinky. Cena pravděpodobně stejná jako u ostatních kroužků – 200Kč za pololetí. Pokud budete mít zájem, napište mi do notýsku.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ Domácí příprava na vánoční prázdniny: středa 26.12.2018: SL – str. 25/2,3,4. Pís – str. 24. M – str. 10/1 čtvrtek 27.12.2018: SL – str. 26/1,2. Pís – str. 25/čtyři řádky. M – str. 10/2 pátek 28.12.2018: SL – str. 26/3,4,5. Pís – str. 25/ další čtyři řádky. M – str. 11/1 sobota 29.12.2018: SL – str. 27/1,2. Pís – str. 26/první tři řádky. M – str. 11/cv. 2,3 úterý 2.1.2019: SL – str. 28/1,2. Pís – str. 26/ 4.,5.6.řádek. M – pracovní list str. 26/cv. 1,2 středa 3.1.2019: SL – str. 28/3,4. Pís – str. 26/7., 8. řádek. M – pracovní list str. 27/cv. 1,2 21.12.2018:

 • Vážení rodiče, přeji Vám pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce!
 • DĚKUJEME mamince Elenky Herčíkové za krásná reflexní zvířátka. Pracovní sešity o dopravní výchově využijeme ve škole při práci ve skupinách.
 • Děti mají všechny učebnice v taškách. Úkoly na prázdniny napíši zítra, ale budou platit až od úterý. Do té doby nechte děti odpočinout, zaslouží si to:)

20.12.2018: 

 • Vážení rodiče, moc Vám děkuji za krásné dárky!
 • DĚKUJEME za Ježíška pro děti od rodičů Vládi Hrbka – děti dostaly stavebnice a igráčky.
 • Myslím, že dnešní besídku jsme si všichni užili – zazpívali jsme si koledy, rozdali jsme dárky a udělali jsme ochutnávku cukroví. Cukroví jsme vysypali na talířky, aby mohli ochutnat všichni od všech. A protože nám ještě hodně zbylo, prosím rodiče, aby zítra dětem nedávali velkou svačinu.
 • Zítra dětem dám všechny učebnice domů, aby mohly trénovat čtení, psaní i počítání. Prosím, rodiče nemocných dětí, aby se zastavili pro učebnice ve škole. Děkuji.

19.12. 2018:

 • děti si na dnešní den měly přinést větvě, kdo nepřinesl, už nosit nemusí, máme jich dost
 • na zítřejší den si děti přinesou dárečky a cukroví
 • Metodické doporučení: Vážení rodiče, vánoční prázdniny jsou dlouhé a pokud by si děti za tu dobu nic neopakovaly, bude se jim těžko vracet zpět do školního režimu. Chci Vás poprosit o spolupráci. V pátek napíšu úkoly na prázdniny, je na Vás, jak si je rozvrhnete. Vím, že jedete třeba na hory nebo cestujete za rodinou. Ale budu ráda, když si každý den najdete chvilku na trochu učení. Ráda bych, aby se dětem v hlavičkách uchovalo to, co se dosud naučily. Prosím Vás o to, abyste úkoly nenechávali na poslední dva dny prázdnin, to nám v upevnění učiva vůbec nepomůže. Určitě nechte děti odpočinout do 25. prosince.  Od 26.prosince potom každý den jedno cvičení ze Slabikáře, jedno z Matematiky a pár řádků z písanky. Moc děkuji!!!

18.12.2018:

 • Dnešní kino se jmenovalo: Když draka bolí hlava – paní učitelka už potřebuje prázdniny:)
 • Děti si do školy přinesou tři větvičky jehličnatého stromu na svícen.

17.12.2018:

DŮLEŽITÉ!!! Dnes se do školy po nemoci vrátilo několik dětí, které s námi posledních 10 dní nenacvičovaly na besídku. Moc by také chtěly ve středu vystupovat, ale není v mých silách tyto děti vše doučit do středy. A kdyby na ostatní měly koukat z řad rodičů, bylo by jim líto, že nevystupují. Proto středeční besídku ruším a přesouvám přibližně na konec ledna. Besídka nebyla založena na koledách a vánočních písních, proto je její přesunutí možné. Nebojte, určitě uvidíte, co se děti v hudební výchově za pololetí naučily, jen to o pár dnů odložíme. Děkuji za pochopení!

DŮLEŽITÉ! ZÍTRA JEDEME DO KINA  NA POHÁDKU: DRAKA BOLÍ ZUB. SEJDEME SE VE TŘÍDĚ V 7.20hod. Autobus odjíždí v 7.30hod. Zítra přijdou děti s aktovkou, až přijedeme z kina, budeme se učit. 14.12.2018: 

 • Vážení rodiče, všichni s dárečky pro kamaráda souhlasíte. Dnes ještě chybělo dost dětí – stále se opakuje střevní chřipka. Konečný výběr kamaráda necháme na pondělí, až přijdou ostatní děti. Ale i tak už děti vědí, komu by dárek chtěly dát…

13.12.2018:

 • Vážení rodiče, tento týden pracujeme ve Slabikáři a v Matýskově Matematice jen zřídka. Učíme se psát do sešitů a píšeme do Písanky.
 • Srdečně Vás zveme na vánoční besídku příští středu 19.12.2018 od 15.30 hod do auly v 1.patře!
 • Příští týden ve čtvrtek bychom si udělali i besídku ve třídě. Aby nedošlo k tomu, že některé děti si dají navzájem dárky a jiné ne, mám takový nápad: Děti si ve třídě vyberou kamaráda. Ve čtvrtek si dají kamarádi ve třídě pod stromeček navzájem dárek. Jedině tak dostane dárek každý a nestane se, že by někdo plakal. Dárek bude mít hodnotu dle Vašeho uvážení, ale budu radši, když to bude jen maličkost pro radost. Děti se ve škole rozdělily i na skupinky po třech – v takovém případě dá dárek první dítě druhému, druhé třetímu a třetí prvnímu. Pokud nebudete souhlasit s tímto řešením rozdávání dárečků, napište mi to do mailu. Konečný výběr kamaráda bychom udělali tento pátek.
 • Příští čtvrtek si děti mohou přinést v krabičce cukroví. Uděláme si hezký slavnostní besídkový den. S cukrovím je to stejné jako s dárečky – cukroví by měly přinést všechny děti, aby to někomu nebylo líto. Pokud maminky cukroví doma nedělají, děti přinesou v krabičce třeba sušenky…

12.12.2018:

 • DĚKUJEME rodičům Vojtíka Černého za krásné dřevěné podstavce na svícen.
 • Prosím rodiče, kteří ještě dětem nedali do školy pero, aby ho připravili na zítra.
 • Prosím rodiče, kteří ještě s dětmi nepřipravili písmeno V, N a tečku, dejte do tašky na zítra.

10.12.2018:

 • Vážení rodiče, děti, které se na začátku listopadu fotily, nesou domů sadu fotografií. Pokud by se Vám fotografie nelíbily, můžete je poslat zpět do školy bez placení. Cena sady je 230Kč (i když se fotili sourozenci).

7.12.2018: 

 • ze Slabikáře zůstává stejný úkol ze čtení, který byl na dnešní den – Slabikář měly ve škole všechny děti – zapomněla paní učitelka)
 • Děti si vzaly domů koberec s písmenky. Složí následující slova: LUPA, MÁME, PILA, TELE, SÍTO, TETA, LÉTO, JÍM, PES, PŮL, TOM. Rodiče diktují slova postupně. Děti slovo složí, písmenka uklidí a rodiče diktují další slovo.
 • Dnes děti začaly poprvé psát do sešitu. Byly moc šikovné!
 • Některé děti mají sdělení v notýsku – prosím, o dva nové sešity č. 512 BEZ POMOCNÝCH LINEK. Děti se psaním začínají a pomocné linky jim komplikují psaní. Děkuji za pochopení.Stačí přinést sešity do konce příštího týdne.
 • Pokud není v notýsku žádné sdělení, jsou sešity v pořádku.

6.12.20218: 

 • Děti si přinesou nové písmenko V
 • DĚKUJEME mamince Kačenky Benešové za kancelářské papíry.

5.12.2018:

 • Zítra je poslední den, kdy děti mohou přinést krabici od bot s dárkem

4.12.2018:

 • Vážení rodiče, pokud Vaše dítě onemocní, je na Vás, abyste obědy odhlásili. Pokud nezavoláte paní hospodářce a obědy neodhlásíte, po celou dobu nemoci je platíte.
 • Stále ještě některé děti nemají číslo 6
 • Zítra k nám do třídy přijdou čerti s Mikulášem.

3.12.2018: 

 • DĚKUJEME mamince Aničky Velebilové za krásný vánoční strom. Bude nám zdobit třídu až do Vánoc.
 • Děti si na úterý přinesou písmenko N
 • DĚKUJEME všem rodičům, kteří doma vytvářeli výrobky na jarmark. Naše třída měla v pátek po jarmarku v pokladničce 2 239Kč. Korunky z jarmarku škola posílá organizaci DOBRÝ ANDĚL.

______________________________________________________________________________________________________________ 30.11.2018:

 • Vážení rodiče, ještě jedna informace k jarmarku. Všechny děti se hlásily, že budou prodávat výrobky. Organizace kdy kdo má přijít by byla velmi náročná. Uděláme to tak: Kdo zrovna ke stánku přijde, ten prodává. Je jedno, kdy s dětmi přijdete. Jarmark začíná v 16 hod.
 • „KRABICE OD BOT 2018 Děti darují dětem k Vánocům“. Diakonie pořádá sbírku hraček . Pokud byste chtěli hračku darovat. Zabalte ji do krabice od bot, napište na krabici, zda je dárek pro chlapce nebo pro dívku a věkovou kategorii. Sbírají se hračky od 0 do 17 let.  Mohou to být hračky nové, ale i hračky použité v dobrém stavu (nerozbité, neodřené, apod.). Krabici pak pošlete do školy. Nejpozději však do čtvrtka. Krabice se odvážejí na sběrné místo do Kutné Hory 6.12.2018.
 • Na pondělí si děti přinesou písmenko Y, Ý a číslici 6
 • V písmenkách ke koberci jsou dvě prázdné kartičky – napište na jednu z nich dolu tečku a pošlete do školy společně s písmenkem Y

29.11.2018:

 • Prosím, rodiče, aby zakoupili ještě jedno pero na úkoly, které zůstane doma.

28.11.2018: 

 • DĚKUJEME rodičům Štěpánka Soukenky a rodičům Filípka Dvořáka za sponzorský dar. Dostali jsme dekorační předměty na vánoční tvoření.
 • Děkujeme také za stavebnice a hračky, které jste do školy přinesli!
 • Děkujeme rodičům, kteří nám dnes pomáhali s věnečky na jarmark!
 • Dnes jsou děti bez úkolu, i když si ho ve Slabikáři označily.  Byl to náročný den.

27.11.2018:

 • Vážení rodiče, zítra bude v potravinách u Koloveckých možnost zakoupit Kolínský deník s fotkou naší třídy.
 • Vánoční trh bude v pátek 30.11.2018 od 16 hod ( před  rozsvícením vánočního stromu na náměstí). Stánky najdete v prostoru parkoviště mezi cukrárnou a trafikou. V případě nepříznivého počasí se trh přesune do sokolovny. Všichni jste srdečně zváni.
 • Děti si nesou domů na ukázku novou učebnici matematiky – prosím, podepište ji na titulní straně a obalte ji. Děkuji.
 • Starou matematiku si děti nechají doma. Obrázek na poslední straně si mohou vybarvit – hlídejte správné držení tužky.
 • Prosím, pošlete zpět do školy vyprané ručníky.
 • Kdo si ještě nepřinesl do školy pero, přinese zítra.
 • Prosím, rodiče, kteří ještě s dětmi nevystřihli písmeno J, aby připravili na zítra. Čeká nás další písmenko.
 • V sekci Angličtina najdete domácí úkoly – jsou stejně důležité jako úkoly na vyučování!

26.11.2018:

 • na středu si děti přinesou větvičky z břízy (koncové měkké větvičky, které se dají lehce tvarovat)
 • Vážení rodiče, pokud byste se chtěli podívat na výuku a přijít do hodiny, udělám pro Vás ukázkovou hodinu ve středu 28.11.2018 od 7.55 do 8.40 hod.

23.11.2018:

 • děti si na pondělí přinesou vystřižené písmeno J
 • nesou domů ukázat písanku a matematiku
 • posílám domů ručníky na vyprání
 • Vážení rodiče, ptáte se mě, jestli máte doma udělat nějaký výrobek na jarmark. Je to jen na Vás. Pokud se rozhodnete pro výrobu, není potřeba nakupovat drahé pomůcky. Stačí přírodniny.

22.11.2018: DĚKUJEME rodičům Martínka Macha za sponzorský dar. Věnovali dětem velkou krabici stavebnice LEGO včetně podložek na stavění.

 • Živý vánoční stromeček už máme zajištěný.
 • Děti, které si ještě nepřinesly plastový ubrus na pracovní činnosti, donesou v pondělí.
 • Prosím rodiče, aby dětem připravili psací pera. Postupně si je děti mohou nosit do školy. Stačí klasické Tornádo. Některé děti už ve škole pero mají.  Pokud by byl dlouhodobý problém se špatným držením tužky, kupte raději trojhranné pero.

21.11.2018: 

 • Vážení rodiče, měl by někdo z Vás možnost přinést do školy živý vánoční stromeček? Pokud ano, napište mi do mailu. Děkuji. Ráda bych si s dětmi udělala třídní besídku s rozdáváním dárečků.
 • Někteří rodiče se mě chodí ptát, jaký dar bychom ve třídě nejvíce využili – Děti nejvíce ocení jakoukoliv stavebnici. Přece jen jsou to stále děti a potřebují si ve volných chvílích „pohrát“.
 • Kdybyste vyřazovali některé stavebnice nebo i autíčka, dětské nádobí nebo panenku při předvánočním úklidu, nevyhazujte je, pošlete je do školy, děti je o přestávkách ještě plně využijí. Děkuji.

20.11.2018: 

 • Děti, které si nepřinesly písmenko T dnes, si ho dají do penálu na zítra.
 • Vážení rodiče, pokud budete chtít, aby dítě odešlo ze školy samo z vyučování z důvodu návštěvy lékaře apod., musíte napsat do úkolníčku, že odchází „SAMO“. Pokud tam slovíčko napsané nebude, dítě pustit nemůžu. Budu ale radši, když zazvoníte na kancelář nebo ředitelnu a přijdete si přímo do třídy a proběhne předání z očí do očí. Děkuji za pochopení!
 • Dnes děti pracovaly ve skupinkách, popovídejte si o tom…
 • Na projektový den 28.11.2018 si děti přinesou větvičky z břízy (přibližně 10 větviček bez listů o délce cca 100 cm)

19.11.2018:

 • vystřihnout písmeno T

DŮLEŽITÉ!!! Výskyt vší ve třídě. Prosím všechny rodiče, aby dětem prohlédli hlavu. Posílám levný 100% účinný recept (kdyby náhodou):

3 lžíce francovky ALPA, 2 lžíce oleje. Zamíchat, vetřít do vlasů až na pokožku hlavy. Zabalit vlasy pod igelit na 1 hodinu. Potom umýt klasickým šampónem s přídavkem octu na odmaštění. Pokud jsou vlásky delší, udělejte roztoku třeba i 4 krát tolik do jedné misky. 

16.11.2018: 

 • DĚKUJEME mamince Vládíka Hrbka za sponzorský dar – přinesla krásné ozdobičky, svíčky a dekorační předměty na vánoční tvoření.
 • Dnes se děti seznámily s novou písankou – nesou ukázat a s pracovním sešitem Zdokonalujeme čtení – sešit si nechte doma, děti z něho mohou trénovat a někdy bude i domácí úkol. Prohlédněte si první stránku Písanky a pokud se dětem nějaký tvar nepovedl, můžete zkusit s dětmi trénovat doma na větší formát.
 • Děkuji za podepsaná písmenka!
 • Prosím, rodiče, aby dětem nedávali do školy ke svačině brambůrky – brambůrky máme všude po třídě, děti mají mastné ruce, kterými sahají na učebnice a pastelky. Děkuji za pochopení.

15.11.2018: 

 • Fotka třídy vyjde v Kolínském deníku 28.11.2018
 • Posílám domů koberec s písmenky a prosím, kdo ještě nemá, podepište písmenka vzadu (stačí iniciály). Děkuji
 • Stále někomu chybí vystřižená nula! Děti pak s námi nemohou společně počítat…

14.11.2018: 

 • DŮLEŽITÉ: Zítra je třídní schůzka od 15.30hod.
 • Zítra se fotíme do novin – dejte, prosím, dětem slavnostnější oblečení. Děkuji
 • Děti si přinesou vystřižené písmeno – I, Í (prosím zezadu podepsat)
 • Děti si přinesou vystřiženou nulu

13.11.2018: 

 • Vážení rodiče, paní z Kolínského deníku dnes nepřijela, má rozbité auto. Přijede tento čtvrtek. Prosím, rodiče, aby dali dětem hezké oblečení na focení ještě ve čtvrtek. Děkuji

9.11.2018: 

 • KNÍŽKY Z KATALOGU: Vážení rodiče, pokud budete chtít objednat knížky pro Ježíška – napište heslo Ježíšek na objednací list (kamkoliv). Pošlete mi v pondělí objednací list (musí zde být Váš podpis) a korunky za knížky mi dáte ve čtvrtek na třídní schůzce. Až knížky přijdou, domluvíme se individuálně na předání.
 • v úterý 13.11.2018 přijede zaměstnanec z Kolínského deníku a bude fotit prvňáčky. Pokud by někdo z rodičů s focením nesouhlasil, napište mi to, prosím, do emailu. Děkuji
 • Prosím rodiče, kteří ještě nezaplatili 500Kč do TŘÍDNÍHO FONDU, pošlete korunky co nejdříve – děti byly v divadle na druh.
 • Prosím rodiče, kteří si nechali koberec s písmenky po starších sourozencích, aby dětem dávali všechna potřebná písmenka. Pokud Vám nějaká písmenka chybí, dětem je vyrobte. Děti nemohou být bez písmenek – jsou smutné a ve stresu. Stále je ještě možnost si nový koberec dokoupit. Děkuji za pochopení.
 • Paní uklizečka prosí rodiče, aby do školy nedávali dětem bačkorky s černou podrážkou. Černá podrážka špiní podlahu.
 • Děti dostaly výjimečně na víkend i domácí úkol z matematiky – je to proto, aby rodiče věděli, jak dobře děti počítají.
 • 28.11.2018 – je ve škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 30.11.2018 od 17 hod VÁNOČNÍ TRH
 • 18.12.2018 – jedeme do KINA v Kolíně
 • DĚKUJEME rodičům Vládi Raucha, Filípka Dvořáka a Kačenky Benešové za krásné vyřezané dýně. Děti z nich měly velikou radost!
 • DĚKUJEME mamince Štěpánka Nováka za sponzorský dar. Přinesla nám mnoho krásných pomůcek na pracovní a výtvarné činnosti – barevné papíry, dekorační vánoční samolepky, malé kolíčky, nalepovací očička, motýlky, barevné tyčky a dekorační lepící pásky

7.11.2018: 

 • Děti si na zítra připraví písmenko u,ů, ú
 • děti si nesou domů vánoční katalog s knihami. Pokud budete mít zájem, vyplňte zadní stranu – objednací list. Pokud byste knihy chtěli nechat až pod stromeček, zaškrtněte „Ježíšek“. Knihy Vám předáme osobně.

5.11.2018: 

 • Vážení rodiče, omlouvám se za prodlevu v informacích, jsem nemocná. K dětem se vrátím ve středu.
 • Třídní schůzka pro rodiče dětí z 1.třídy bude příští týden ve čtvrtek 15.listopadu od 15.30hod.

1.11.2018:

 • Zítra dětem odpadá kroužek keramiky.
 • V pondělí jedeme do divadla. Sejdeme se v 7.45hod ve třídě a v 8hod budeme odjíždět od školy. Vrátíme se v 10hod. Děti si do školy vezmou aktovku s učením.

______________________________________________________________________________________________________________ 31.10.2018: 

 • Děkuji všem rodičům za kostýmy!!!
 • Peníze za čtvrteční focení, budu vybírat, až přijdou fotky (napíšu na webové stránky).
 • Prosím rodiče, aby zapisovali absenci dětí do žákovské knížky hned po nemoci.
 • Prosím, o vystřižení čísla 5 včetně teček.
 • Pokud budete mít dotazy ke kroužkům – organizace, připomínky, apod. prosím, kontaktujte přímo vyučující daného kroužku. Emailové adresy najdete na školních webových stránkách… Já se s vyučujícími kroužků většinou nesetkávám.

25.10.2018: 

 • Zítra jedeme na výlet.
 • Pondělí a úterý jsou podzimní prázdniny.
 • Ve středu si uděláme čarodějnický den. Dejte dětem na sebe něco čarodějnického – pokud nebudete mít kostým, tak jakékoliv černé oblečení. Můžete namalovat tužkou na oči nějaký obrázek na obličej (pavouk, pavučina, atd.). Můžete připnout na trička myši, pavouky, apod. Děti si přinesou ve středu tašku s učivem – učit se budeme, ale po čarodějnicku :)

24.10.2018: Vážení rodiče, pokud máte zájem o focení, zapište do notýsku. Sourozenci se mohou fotit spolu – cena sady potom bude vyšší (asi 290Kč)

 • Organizace na pátek: Sraz ve třídě do 7.45hod. Autobusem budeme odjíždět v 8hod. Návštěva Tylova domu a autobus budu platit z třídního fondu. S sebou: batůžek, pití, svačinu, kapesníčky, pláštěnku, popř. do peněženky kapesné. Vracet se budeme před obědem přibližně v 11.20hod.
 • Některé děti neměly dnes vystřižené písmeno P a matematická znaménka +, -
 • Dnes nebyla hodina tanečků, paní učitelka je stále nemocná.

23.10.2018: 

 • Vážení rodiče, prosím, o pravidelné nahlédnutí na webové stránky. Některé děti nenosí včas vystřižená písmenka a čísla – děti jsou potom smutné a nemohou s námi společně pracovat, protože jim něco chybí.
 • Někdo z dětí má stále vystřižené pouze 1x – písmeno O. Dejte dětem do penálu i to druhé písmenko O.
 • Prosím, dohlédněte, aby každé úterý měly děti v aktovce knížku na Angličtinu. Zeptejte se dětí, po příchodu domů, co se v hodině Angličtiny učily.
 • Děti si zítra přinesou vystříhané nové písmenko P.
 • Děti si zítra přinesou vystříhaná matematická znaménka +, -
 • Rodiče, které jsem v pátek přes email pozvala na tento týden ke konzultaci, mi ještě nedali zpětnou vazbu.
 • 25.10.2018 – Focení sad pro zájemce. Cena sady je 230Kč. Děti nemají mít na sobě nic zeleného. Focení je dobrovolné.

19.10.2018: 

 • Prosím, o vystříhání písmen: O, Ó. Děti si je vloží do penálu (koberec mají ve škole).
 • Vážení rodiče, postupně si Vás budu zvát do školy na konzultaci (budu zasílat individuálně emaily).

18.10.2018:

 • Dnes nemají děti označený úkol – najdete v sekci domácí úkoly
 • Příští týden v pátek pojedeme na výlet do Kutné Hory do Tylova domu na přednášku o státních symbolech. Projdeme si památky a když bude hezké počasí, zajdeme také na zmrzlinu.
 • Prosím, o podepisování Žákovské knížky. Některé děti nemají podpis od začátku školního roku.

17.10.2018: 

 • V posledním týdnu dostaly děti ještě nabídku dalších kroužků – dramatický, taneční a logopedický. Informace o časech a úvodních hodinách najdete v sekci kroužky.
 • V sekci kroužky najdete také upravené hodiny angličtiny.
 • Dnes nebyl taneční kroužek z důvodu nemoci paní učitelky.
 • Některé děti dnes neměly v kufříku nůžky. Prosím o jejich dokoupení.

16.10.2018: 

 • Desky na číslice: Děti budou mít v deskách jen číslice 1,2,3,4, včetně kartiček se stejným počtem teček, znaménko větší, menší, rovná se. Ostatní číslice a znaménka, prosím, nechte dětem doma.
 • Koberec s písmenky: Děti budou mít na koberci jen písmena A – 2krát, Á – 2x, M – 3x, E – 2x, É – 2x, L – 3x, S – 3x. Ostatní písmenka nechte, prosím, dětem doma.
 • Desky na číslice i koberec s písmenky přinesou děti zítra do školy.

15.10.2018: 

 • Děti si nesou domů číslice a matematická znaménka. Prosím, vystřihněte dětem číslo 1,2,3,4 a znaménko větší, menší a rovná se. Děti si založí do desek na číslice a zítra přinesou. Desky si děti nechají v lavici.
 • Koberec s písmenky nosí děti do školy každý den. U některých dětí, prosím, vystříhat všechna písmena A, Á, E, É.

11.10.2018:

 • Děti nesou domů koberec s písmenky. Prosím, vystříhejte dětem písmenka: A, Á, M, E, É, L, S. Děti si je nalepí na koberec, vloží koberec do zavíracího pytlíčku a každý den si budou nosit do školy. Zavírací igelitový pytlík, prosím, podepište (může být nalepená samolepka se jménem). Děkuji!
 • Paní učitelka Vejtrubová z MŠ posílá přihlášky na kroužek dramatické výchovy – pokud budete mít zájem, pošlete zpět vyplněné přihlášky.
 • U některých dětí najdete v tašce ještě přihlášku na kroužek logopedický – pokud budete mít zájem, pošlete zpět vyplněnou přihlášku.
 • Někteří rodiče objednali knížky z katalogu a neposlali peníze – knížky už jsou ve škole připravené. Děti, které ještě nepřinesly korunky, mají připomenutí v notýsku.
 • Děkujeme rodičům za sběr!!! Naše třída má dohromady: 689,7 kg.

10.10.2018: 

 • Vážení rodiče, dnes jsme se neučili – nebylo by spravedlivé, kdyby polovina dětí jela na výlet a ostatní seděli v lavicích:)

9.10.2018: 

 • Některé děti jedou zítra se družinou na divadelní představení, ostatní přijdou do školy na vyučování. Učivo, které zítra ve škole uděláme, vypracují děti odpoledne po výletu doma – bude napsáno v sekci pro nemocné.
 • při psaní domácích úkolů z matematiky nebo při doplňování učiva, když jsou děti nemocné, můžete využít výukových videí

8.10.2018:

 • Do pracovních sešitů děti dostávají samolepky, pokud vypracují cvičení samostatně a správně. Pokud je ve cvičení chyba, spolu opravíme a dávám jen podpis.
 • Do žákovské knížky dostávají děti jedničky. Mají z nich větší radost než ze samolepek. Pokud je to učivo nové, obtížnější a zvládnou správně, dostávají velkou jedničku přes dva řádky. Pokud dítě učivo nezvládá, do žákovské knížky nepíšu nic a upozorním v mailu, co je třeba doma trénovat.
 • ČTENÍ: Psala jsem Vám, že víkendy budou bez úkolů. To samozřejmě stále platí, jen se to netýká čtení. Číst by měly děti každý den, alespoň jedno cvičení, které je označeno piktogramem čtení. Čtení budeme brát jako samostatnou důležitou oblast. Osvědčená rada: Když se dítě naučí číst pravidelným tréninkem v první třídě, odpadne dětem a rodičům spousta trápení ve třídě druhé. Děti jsou k učení písmenek v první třídě velmi vnímavé a mají čas, si čtení důkladně procvičit.

5.10.2018:

 • Vážení rodiče, omlouvám se za zpoždění s úkoly a informacemi. Nebylo mi dobře, snažila jsem se odpočívat, abych mohla zítra být zase s dětmi.
 • Kroužek angličtiny, který v úterý odpadá, bude nahrazen. Včas se termín dozvíte.
 • Metodické doporučení (čtení): Děti mají úkol v Živé abecedě – čtení slabik. Děti Vám přečtou celé slabiky – nerozdělujeme slabiku ME na M, E. Čteme rovnou celou slabiku dohromady. Dejte dětem při čtení čas, aby si slabiku rozmyslely. Napovídejte jen v případě, že si opravdu nebudou moci vzpomenout. Děti jsou moc šikovné a vnímavé! Můžete zopakovat kterékoliv cvičení s piktogramem čtení. Čím víc děti budou číst, tím víc si písmenka a slabiky zafixují.
 • Metodické doporučení (psaní): Učili jsme se napsat několik tiskacích písmen a v pátek jsme začali s psaním číslic. Zatím úkoly ze psaní nedávám (pokud není dítě nemocné). Chci, aby si děti upevnily správné návyky při psaní ve škole. Mnoho dětí má  zatím špatný úchop tužky a je třeba neustále dohlížet a opravovat držení tužky, rovná záda a správné natočení sešitu. Když budou mít děti domácí úkol např. vybarvování – nenechávejte je u úkolu samotné. Vím, že vybarvování se zdá jako jednoduchý úkol, který všichni zvládnou. Ale právě u kreslení děti dělají nejvíce chyb – chytí tužku špatně, jak to mají naučené, hlavu mají příliš blízko nad stolem, páteř jde pomalu do rotace a pohybují nohama. U dětí, které mají zafixované špatné držení tužky a polohu při psaní, bude trvat delší dobu, než se nám podaří vše srovnat.

4.10.2018: 

 • Vážení rodiče, příští týden 9.10. odpadá kroužek angličtiny!!!
 • Ve škole je ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT (dvě děti od nás ze třídy byly vybrané do parlamentu, na schůzky chodí každý čtvrtek o velké přestávce).
 • Kdyby měl někdo z rodičů zájem být členem ŠKOLSKÉ RADY, napište mi do notýsku. Schůze školské rady je vždy jednou za čtvrt roku odpoledne. Řeší se provoz školy, akce, organizace, apod.
 • Organizace sběru: Doma sběr zvažte, napište počet kg na lísteček a vložte dětem do žákovské knížky. Ve středu odpoledne nebo ve čtvrtek ráno dejte sběr před školu.
 • Čtení: každý den pošlu domů Živou abecedu. Děti Vám přečtou označený řádek písmen nebo slabik. Mohou i několikrát za sebou (dle potřeby).

3.10.2018: 

 • Vážení rodiče, kdo bude chtít odhlásit svoje dítě z keramiky z důvodu posunutí hodiny, napište, prosím, do notýsku.
 • Čtyři děti si ještě od začátku školního roku do třídy nepřinesly malé ručníky.
 • Družinové akce a výlety (např. Představení Hurvínka příští středu) nemají nic společného s výukou. Případné nejasnosti je třeba řešit s paní vychovatelkou Simonou Mejšnerovou. Děti, které na družinovou akci ve středu nejedou, přijdou do školy na běžnou výuku.
 • Prosím, rodiče, kteří posílají do školy bonbóny, když mají jejich děti svátek nebo narozeniny, aby koupili místo tvrdých cucavých bonbónů raději měkké želatinové. Je to z důvodu bezpečnosti. Děkuji za pochopení!
 • Některé děti mají ve škole trojhranné silné pastelky Koh-i-noor, ale nemají k nim ořezávátko, prosím, o dokoupení. Chtěla bych, aby byly děti co nejvíce při práci a přípravě na hodinu samostatné. Děkuji!

2.10.2018:

 • !Kroužek keramiky bude nově v pátek od 12:30 – 13.30hod!
 • Na kroužek výtvarné výchovy zatím nebudou potřeba v říjnu žádné pomůcky, jen staré pracovní tričko. Pokud budou třeba nějaké pomůcky v listopadu, budete mít napsáno na webu.

1.10.2018:

 • Vážení rodiče, informace týkající se kroužků (jednotlivé časy a první hodiny) najdete v sekci KROUŽKY. O event. změně času kroužku keramiky zatím nic nevím.
 • Děkuji rodičům, kteří nám poslali šišky!

_______________________________________________________________________________________________________________ 27.9.2018:

 • Vážení rodiče, vedení školy se pokusí domluvit s paní Nobilisovou, aby kroužek keramiky začal alespoň o hodinu dřív tzn. od 13.15hod. Jiný den bohužel paní Nobilisová nemůže. Rodiče, kteří keramiku už zaplatili a jejich dítě v pátek chodit nemůže, dostanou peníze zpět na účet.
 • Prosím rodiče o zakoupení podložky na modelování – stačí formát A4. Stačí přinést do konce příštího týdne.  Děkuji. (Od některých dětí už podložku mám).
 • Dne 11.10.2018 bude ve škole probíhat sběr papíru. Mohou to být kartony, papíry, knížky, atd. Za peníze za sběr nakupuje škola barevné papíry, čtvrtky, atd. Kdo nepřinese žádný sběr, přinese 10 velkých čtvrtek na kreslení.

26.9.2018:

 • Kroužek keramiky se pro děti 1.třídy přesouvá na pátek v čase 14.15 – 15.45hod.
 • Zítra půjdeme 4.hodinu ven sbírat přírodniny, prosím, dejte dětem pohodlné boty.
 • Vážení rodiče, pokud bude Vaše dítě nemocné. Přijďte si pro učebnice co nejdříve, nebo mi napište do emailu, po kterém spolužákovi učebnice mohu poslat. Když přijde dítě do školy po nemoci, musí být omluvenka v Žákovské knížce. Děkuji za pochopení.
 • Poslední dva dny děti nemají úkol. Je to proto, že mají v pátek volno a musely udělat v hodinách více práce než jindy. Odpoledne už potřebují odpočinek…
 • Děkuji za zpětnou vazbu týkající se školy v přírodě: 12 rodičů napsalo NE, 16 rodičů ANO. S polovinou dětí jet na školu v přírodě nemohu. Zkusím udělat průzkum ještě v únoru a pokud by byl výsledek stejný, posunuli bychom školu v přírodě až do 2.třídy.

25.9.2018:

 • Vážení rodiče, sledujte aktuality v menu Angličtiny – bude změna v organizaci.
 • Divadlo: Vážení rodiče 5.11.2018 pojedeme do divadla – Malý princ Hudební divadlo dětem v Městském divadle Kolín

24.9.2018: 

 • Vážení rodiče, vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí, bude kroužek keramiky přesunut na pátek. Přesnou hodinu ještě paní učitelka upřesní.
 • Prosím rodiče, kteří ještě nenapsali do notýsku, zda mají zájem o školu v přírodě, aby se vyjádřili do zítra. Je to pouze orientační, abych věděla, kolik dětí by se zúčastnilo. Škola v přírodě by byla od pondělí do čtvrtka.
 • !DŮLEŽITÉ!: Vážení rodiče, vytvořila jsem novou stránku v menu – Výuková videa. Naleznete zde odkaz, kde najdete výuková videa ke každé stránce v Matýskově Matematice. Můžete využít při domácím úkolu, nebo když budou děti nemocné. Autor učebnice ve videu popisuje jak a co mají děti udělat.

21.9.2018:

 • Vážení rodiče. Zatím nebylo možné dávat informace na webové stránky pravidelně a včas, protože jsem na počítač stahovala Interaktivní učebnice. Děti práce na interaktivní tabuli velmi zaujala! Od úterý 25.9. 2018 už budu dávat na webové stránky informace a domácí úkoly včas. Dny úterý až pátek budou informace na webu od 14hod. Jen pondělky budou výjimečné – informace budou na webu až od 16hod. Děkuji za pochopení.

20.9.2018 :

 • Vážení rodiče, poslední dva dny probíhaly ve třídě velké přesuny dětí. Vše je kvůli začínajícímu psaní. Malé děti sedí vpředu, velké vzadu. Musela jsem brát zřetel i na to, jestli jsou děti praváci nebo leváci. Dokonce byla vytvořena i čtveřice dětí, které potřebují větší pomoc při výuce – děti mají u sebe paní asistentku, která jim pomáhá. Na předměty jako je Živá abeceda, Matematika, Uvolňovací cvičení a ČSP – čtení s porozuměním,  je tohle uspořádání velmi potřebné. Někdy se stane, že dítě chce sedět s kamarádem, ale nejde to (je moc vysoký, píše odlišnou rukou, má brýle, potřebuje individuální přístup apod.)  Na předměty jako je HV – hudební výchova, PČ – pracovní činnosti, VV – výtvarná výchova si děti mohou sednout, jak chtějí.
 • Důležitý vzkaz od paní učitelky, která vede kroužek Angličtiny!!! Informace o práci dětí v kroužku angličtiny najdete na následujícím odkaze.http://www.zscp.cz/anglictina-clanky?id=1999
 • Prosím o pravidelné nahlédnutí do stránek angličtiny, abyste mohli s dětmi doma opakovat.

18.9.2018:

 • Dnes jsme měli Projektový den. Vzali jsme batůžky a vyrazili plnit úkoly, které nám připravila 9.třída. Všechny úkoly se dětem podařilo splnit. Na hřišti v Nebovidech na děti čekala odměna a velká pochvala. Chválím děti za dobrou spolupráci ve skupinách!!!
 • Vážení rodiče, prosím, nedávejte dětem do školy SKLENĚNÉ lahvičky na pití. Děkuji!
 • Vážení rodiče, chtěla bych zjistit předběžný zájem o školu v přírodě. Jeli bychom na jaře (květen, červen). Pokud byste měli o školu v přírodě zájem, napište mi, prosím, do notýsku: ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANO, NE. Děkuji!
 • Děti přinesly domů ukázat Živou abecedu, učily se číst a psát první písmenko. Když pošlu domů učebnici k prohlédnutí, prosím, podepište dole na poslední stránce, kterou jsme ve škole dělali. Pokud děti dostanou domácí úkol, podepište se přímo u konkrétního cvičení. Děkuji!
 • Dnes začal kroužek Angličtiny. Organizace: Děti končí výuku v 11.20 hod, jdou na oběd a v 11.45hod se vracejí do třídy na kroužek Angličtiny.
 • Ve třídě jsem jinak uspořádala lavice – začínáme psát a je důležité, aby děti správně teď na začátku zvládly pravolevou orientaci a správné směry psaní písmen. Proto teď musí všichni sedět čelem k tabuli (říkáme si: Začínáme směrem k oknu, pokračujeme směrem ke dveřím, atd.).

14.9.2018:

 • Od pondělí 17.9. začínáme s domácími úkoly. Malý domácí úkol bude každý den, aby si děti připomněly učivo. Víkendy budou bez úkolů.

13.9.2018:

 • Pomozte, prosím, dětem obalit další dvě učebnice a podepište na přední straně